Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS
uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS

IV posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w 2018 r.

IV posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się w dniu 7 marca 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Główne tematy posiedzenia:

  • Komunikat Komitetu Protestacyjnego pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.
  • Podział środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie K-P WRDS w 2018 rok.

 

Ustalono:

Pan Leszek Walczak Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” oraz pan Mariusz Kolasiński – Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego poinformowali o postulatach Komitetu Protestacyjnego pracowników sfery budżetowej Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

 

Konsekwentne „zamrażanie”  wzrostu wynagrodzeń nie podlegających automatycznej indeksacji prowadzi do coraz większej rozbieżności płaconych wśród poszczególnych grup pracowniczych u tego samego pracodawcy. W związku z powyższym pracownicy: oświaty, służby zdrowia, Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędu Statystycznego, Urzędu Miar, Urzędu Wojewódzkiego, Pomocy Społecznej, kultury oraz pracownicy cywilnej policji reprezentujący 30 organizacji związkowych domagają się:

  • odmrożenia funduszu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej i wzrostu wynagrodzeń jeszcze w tym roku dla wszystkich grup zawodowych, a nie jedynie dla wybranych;
  • odmrożenie kwoty bazowej i zwiększenie jej do poziomu minimalnego wynagrodzenia dla korpusu służby cywilnej;
  • coroczna waloryzacja kwoty bazowej;
  • zagwarantowanie środków budżetowych w jednostkach na wynagrodzenia i działalność statutową (w niektórych jednostkach budżetowych na 2018 r. jest na poziomie 93-96% budżetu roku 2017). 

 

Prezydium Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego podjęło decyzję, że wystosuje wniosek do Premiera Rządu oraz Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego o dialog w sprawie waloryzacji wynagrodzeń w sferze budżetowej.

 

uczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSuczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSuczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSuczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDSuczestnicy posiedzenia Prezydium K-P WRDS