Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

X Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
X Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

X Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 23 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się X Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Głównym tematem posiedzenia były sprawy organizacyjne przed posiedzeniem Plenarnym w dniu 27 listopada 2017 r.

 

Ustalenia:

– Rekomendowane przez Zespół ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa, poparcie stanowisk WRDS z Województwa Świętokrzyskiego i Małopolskiego poddane zostaną pod obrady Plenarne w dniu 27 listopada 2017 r.;

– Kolejne posiedzenie Plenarne K-P WRDS odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Tematem posiedzenia będą :

– Sprawozdanie Dyrektora Oddziału GDDKiA o stanie rozbudowy infrastruktury dróg w województwie, w tym drogi finansowane przez Urząd Marszałkowski;

– Podsumowanie roku pracy Przez Kujawsko – Pomorską Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego;

– Przekazanie przewodnictwa przez Pana Romana Rogalskiego, reprezentującego stronę pracodawców, na ręce Pana Mikołaja Bogdanowicza Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako przedstawiciela strony rządowej. 

 

X Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu SpołecznegoX Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego