Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa
Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa

III posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 21 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3, odbyło się posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa.

 

Tematyką posiedzenia było:

  1. stanowisko WRDS w Województwie Świętokrzyskim dotyczące opracowania nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego;
  2. stanowisko WRDS w Województwie Świętokrzyskim w sprawie rekomendacji na rzecz przyjęcia kryterium waloryzacji wynagrodzenia (art. 142 ust. 5 pzp) uwzgledniającego realne skutki podwyższenia minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej i zabezpieczające interesy obu stron w umowach zawieranych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych;
  3. stanowisko WRDS w Województwie Małopolskim w sprawie usunięcia z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego.

 

Ustalenia:

W wyniku dyskusji ustalono, że Zespół zarekomenduje powyższe stanowiska pod głosowanie na posiedzeniu Plenarnym K-P WRDS w dniu 27 listopada 2017 r.

 

Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaPosiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwaPosiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa