Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Od góry p. A. Stańczyk, p. H. Reszkowski, p. R. Woźniak, p. J. Korpusiński podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS
Od góry p. A. Stańczyk, p. H. Reszkowski, p. R. Woźniak, p. J. Korpusiński podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS

IV posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyło się IV w tym roku zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS).

 

Główne tematy posiedzenia było Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Województwa za rok 2020, prezentację w przedmiotowym zakresie przedstawił Pan Adam Stańczyk, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. (prezentacja)

 

Z uwagi na brak quorum, uchwała nr 3/2021 w sprawie zmiany Programu działania K-P WRDS w 2021 r. i uchwała nr 7/2021 w sprawie przyjęcia stanowiska K-P WRDS w sprawie trudnej sytuacji Domów Pomocy Społecznej (DPS) zostaną poddane głosowaniu w trybie korespondencyjnym.  

 

Od góry p. A. Stańczyk, p. H. Reszkowski, p. R. Woźniak, p. J. Korpusiński podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Adam Stańczyk podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Andrzej Arndt podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan dr Krzysztof Matela podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Roman Rogalski podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Sławomir Wittkowicz podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Stanisław Barański podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan Zbigniew Ostrowski podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS