Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS - od góry p. dr K. Matela, p. Z. Ostrowski p. R. Pietrucień

VI posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 31.08.2021 r. odbyło się VI w tym roku zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

 1. Główne założenia Skargi wniesionej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na sposób podziału „rezerwy programowej” utworzonej z części funduszy i polityki spójności na lata 2021-2027 nierozdysponowanej w Projekcie Umowy Partnerstwa oraz sposób prowadzenia procesu negocjacji „Kontraktu Programowego”.

  Po zapoznaniu się z prezentacją przedstawioną przez Pana Rafała Pietrucienia, Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustalano, że K-P WRDS będzie informowana przez Pana Dyrektora o przebiegu postępowania dotyczącego złożonej Skargi. (prezentacja)

 

 1. Aktualna sytuacja przewozów pasażerskich kolejowych i drogowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim i perspektywy na lata następne.

  Prezentację i wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie przedstawił Pan Tomasz Moraczewski, Dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (prezentacja)

 

 1. Sprawy organizacyjne w tym:
  – projekt zmieniającej uchwały w sprawie powołania stałych zespołów problemowych,
  – projekt zmieniającej uchwały w sprawie planu finansowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na 2021 rok,
  – projekt uchwały zatwierdzającej plan finansowy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na 2022 rok.

  Ustalono, że głosowanie nad przyjęciem powyższych uchwał odbędzie się podczas wyjazdowego posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 16.09.2021 r. w Żninie.

 

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS - p. dr Krzysztof MatelaPosiedzenie Prezydium K-P WRDS - p. Roman RogalskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS - p. Tomasz MoraczewskiPosiedzenie Prezydium K-P WRDS - u góry od lewej p. Matela, p. Arndt, p. Pietrucień, centralnie p. Zbigniew Ostrowski