Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Pan dr Krzysztof Matela podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS
Pan dr Krzysztof Matela podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS

V posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 25.05.2021 r. odbyło się V w tym roku zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

1. Sytuacja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu (WORD).

Po zapoznaniu się z prezentacjami przedstawionymi przez Pana Radosława Banaszkiewicza, Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Nr 60 NSZZ Solidarność 80 w WORD w Toruniu i Pana Marka Staszczyk, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, ustalano, że K-P WRDS zaczeka do zakończenia postępowań w przedmiotowym zakresie i wtedy dopiero jako strona społeczna podejmie decyzję o pomocy w polubownym rozwiązaniu konfliktu.

2. Sprawozdania z posiedzeń Zespołu ds. ochrony zdrowia (ZdsOZ) i Zespołu ds. osób niepełnosprawnych (ZdsON) przy K-P WRDS

1) Sprawozdanie ZdsOZ z finansowania pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej, przedstawił Pan Wiesław Kiełbasiński, Wiceprzewodniczący ZdsOZ przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, Dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy. Pan Przewodniczący przekazał informację, że podczas posiedzenia, członkowie Zespołu ds. ochrony zdrowia oraz zaproszeni goście i eksperci zapoznali się po raz kolejny z informacjami dotyczącymi trudnej sytuacji w zakresie finansowania pielęgniarek, a co za tym idzie świadczenia usług przewidzianych zgodnie z obowiązującym prawem wyłącznie dla pielęgniarek, w tym świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców DPS-ów. Podkreślił, że trudną sytuację w DPS-ach, potwierdzili zarówno ich dyrektorzy jak i Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Pani Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia.

Ustalono, że uchwała przyjmująca stanowisko Rady zostanie poddane pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu plenarnym K-P WRDS.

 

2) Sprawozdanie ZdsOZ i ZdsON z programu polityki senioralnej i jego realizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz z sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a gminne i powiatowe systemy pomocy zaprezentował Pan Paweł Bednarski, Przewodniczący ZdsON przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Równego Traktowania.

Sprawozdania przedstawione przez Pana Wiesława Kiełbasińskiego i Pana Pawła Bednarskiego zostały przyjęte przez Prezydium K-P WRDS.

fot. Beata Wiśniewska

 

Pan Andrzej Arndt podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan dr Krzysztof Matela podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan Józef Ramlau podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan Marek Staszczyk podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan Marek Staszyk podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS i slaidPan Mirosław Graczyk podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan Paweł Bednarski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan Roman Rogalski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan Sebastian Gawronek podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan Wiesław Kiełbasiński podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDSPan Zbigniew Ostrowski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS