Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Od prawej p. P. Bednarski, p. T. Kamiński podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska
Od prawej p. P. Bednarski, p. T. Kamiński podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

III zdalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i I zdalne posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 18 maja 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołów: ds. ochrony zdrowia i ds. osób niepełnosprawnych działających przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Tematem posiedzenia był:

Program polityki senioralnej i jego realizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim oraz sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych wymagających całodobowej opieki  w tym:

  1. Przedstawienie sytuacji osób starszych w Województwie Kujawsko-Pomorskim w kontekście dostępnych programów wsparcia polityki senioralnej oraz ocena ich efektywności,  zagadnienie przybliżył Pan Paweł Bednarski, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych;
    1. programy rządowe, omówili Pan Paweł Klamka, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Pani Barbara Kempa, Kierownik Oddziału Rynku Pracy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
    2. programy samorządowe, omówił Pan Adam Szponka, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Toruniu.
  2. Osoby niepełnosprawne w województwie – struktura, przyczyny, determinanty niepełnosprawności, zaprezentował Pan Tomasz Kamiński, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Uzależnień, HIV i AIDS;
  3. Aktywność zawodowa seniorów i osób niepełnosprawnych w okresie COVID -19, przedstawiła Pani Wioletta Murawska, Główny specjalista w Wydziale Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
  4. Sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych w okresie COVID-19 zagadnienie omówiła Pani Barbara Tuptyńska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) w Brodnicy;
  5. Wnioski dotyczące oceny efektywności polityki senioralnej oraz instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie wysnute podczas posiedzenia w najbliższym czasie przedstawi Pan Paweł Bednarski.

 

Oprócz członków wymienionych wyżej Zespołów w posiedzeniu brali udział:

Pani Ewa Strzelecka Słomkowska, Dyrektor MOPS w Ciechocinku i Pani Irena Urbańska, p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

 

Od prawej p. P. Bednarski, p. T. Kamiński podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry p. P. Bednarski, p. T. Kamiński, p. A. Szponka podczas posiedzenia Zespołów, fot. Beata WiśniewskaOd góry p. P. Bednarski, p. T. Kamiński, p. B. Kempa, p. P. Klamka podczas posiedzenia Zespołów, fot. Beata WiśniewskaOd góry p. P. Bednarski, p. T. Kamiński, p. V. Murawska podczas posiedzenia Zespołów, fot. Beata WiśniewskaOd prawej p. B. Kempa, p. P. Klamka podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewskap. Barbara Tuptyńska podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewskap. E. Jedzura podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewskap. Piotr Holka podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewskap. Violetta Murawska podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska