Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Od góry p. H. Matuszewski, p. E. Jędzura, p. E. Hartwich, p. A. Arndt podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS
Od góry p. H. Matuszewski, p. E. Jędzura, p. E. Hartwich, p. A. Arndt podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS

III posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 11 maja 2021 r. odbyło się III w tym roku zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (K-P WRDS).

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Zabezpieczenie finansowania służby zdrowia w 2021 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
  2. Zabezpieczenie pacjentów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w opiekę lekarską oraz pielęgniarek i położnych.

 

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście:

Pani Halina Nowicka, p.o. Dyrektora ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Bydgoszcz

Pani Barbara Ptaszyńska, p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pani Katarzyna Florek, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (OIPIP) w Bydgoszczy

Pani Małgorzata Zawirowska, Przewodnicząca OIPIP we Włocławku

Pani Karolina Welka, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku 

Pani dr n. med. Wanda Korzycka – Wilińska, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Pan Edward Hartwich, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

Pani Justyna Wileńska, Dyrektor SPZOZ Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu

Pan Dariusz Rutkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza

Członkowie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy K-P WRDS.

 

  1. Problematyka szkolnictwa specjalnego w województwie (dostępność, problemy, finanse).
  2. Finansowanie zadań oświatowych na poziomie gmin i powiatów.

 

W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście:

Pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Pani Iwona Waszkiewicz, Wiceprezydent Miasta Bydgoszcz

Pani Anna Łukaszewska, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Łukasz Nowak, Dyrektor Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miasta Torunia

Pan Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pan Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Od góry p. H. Matuszewski, p. E. Jędzura, p. E. Hartwich, p. A. Arndt podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSOd góry p. A. Łukaszewska, p. dr K. Matela podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSOd góry p. D. Rutkowski, p. T. jeziorek podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSOd góry p. H. Nowicka, p. B. Ptaszyńska podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDSPan dr Krzysztof Matela, Przewdniczący K-P WRDS podczas zdalnego posiedzenia RadyPan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDSPan Sławomir Wittkowicz podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDSPani Barbara Ptaszyńska, p.o. Dyrektora Departamentu Zdrowia UM WKP podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDSPani Halina Nowicka, p.o. Dyrektora ds. medycznych NFZ podczas zdalnego posiedzenia RadyPani Mirosława Kaczyńska, podczas zdalnego posiedzenia K-P WRDSslajd prezentacji p. A. Łukaszwskiej dotyczący problematyki szkolnictwa specjalnego Gminy Miasta Toruń