Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Pani Halina Peplińska, Przewodnicząca Zespołu ds ochrony zdrowia podczas posiedzenia Zespołu, fot. Jarosław Łączny
Pani Halina Peplińska, Przewodnicząca Zespołu ds ochrony zdrowia podczas posiedzenia Zespołu, fot. Jarosław Łączny

II posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

 

Tematem posiedzenia było:

  1. Finansowanie pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej (DPS).
  2. Sytuacja dotycząca szczepień przeciw COVID-19 w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

W posiedzeniu wzięli udział:

1)  Pan dr Stanisław Hapyn, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska,

2)  Pan dr n. med. Marek Bronisz, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej,

3)  Pani Katarzyna Florek, Przewodnicząca OIPIP w Bydgoszczy,

4) Pani Beata Rojewska, Kierownik Oddziału Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społeczne Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

5) Pani Izabela Miłoszewska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia,

6)  Pan Jacek Ciesielski, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. dr. Leona Szumana w Toruniu,

7)  Pan Piotr Liedtke, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Grudziądz,        

8)  Pani Bożena Degler-Łaniewska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Bydgoszcz,

9) Pani Ewelina Łuczak, pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej w Pigży.

 

Pan Paweł Bednarski, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Równego Traktowania, przekazał informację, że w naszym województwie wykonuje się 13,5 tys. szczepień dziennie. Do dnia 27.04.2021 r., zaszczepiło się 130 tys. osób tj. 8% mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jeśli szczepienia będą przebiegały w tym tępię zakłada się, że wszyscy chętni powinni zostać zaszczepieni do połowy sierpnia br.

 

Członkowie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego oraz zaproszeni goście i eksperci podczas posiedzenia Zespołu zapoznali się po raz kolejny z informacjami dotyczącymi trudnej sytuacji w zakresie finansowania pielęgniarek, a co za tym idzie świadczenia usług przewidzianych zgodnie z obowiązującym prawem  wyłącznie dla pielęgniarek, w tym świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców DPS-ów.

 

Obecnie osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej, to osoby chore, niesamodzielne, wymagające intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych z całym wachlarzem problemów zdrowotnych, geriatrycznych, onkologicznych, psychiatrycznych oraz psychologicznych.

 

W oparciu o nabytą wiedzę Zespół zwróci się z wnioskiem do Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o podjęcie działań zmierzających do zmiany zaistniałej sytuacji związanej z tym, że pielęgniarki DPS-ów wykonujące taką samą pracę jak pielęgniarki pracujące w szpitalach są inaczej traktowane.

 

Mając na uwadze powyższe problemy Zespół ds. ochrony zdrowia przy K-P WRDS, zwróci się z prośbą o przyjęcie stanowiska przez K-P WRDS w przedmiotowym zakresie i przekazanie go Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów i Przewodniczącemu Rady Dialogu Społecznego z wnioskiem o wprowadzenie rozwiązań systemowych w celu zmiany zaistniałej sytuacji.

 

Od lewej Pani Monika Wysocka i  Pan Jacek Ciesielski - DPS im. dr. L. Szumana w Toruniu, fot. Jarosław ŁącznyPan Jacek Ciesielski, Dyrektor DPS im. dr. L. Szumana w Toruniu podczas posiedzenia Zespołu, fot. Jarosław ŁącznyPan Paweł Bednarski podczas posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyPan Piotr Liedtke, Dyrektor DPS Grudziądz podczas posiedzenia Zespołu ds. ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyPani Bożena Degler-Łaniewska, Dyrektor DPS Bydgoszcz podczas posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyPani Ewa Jędzura, podczas posiedzenia Zespołu ds ochrony zdrowia, fot. Jarosław ŁącznyPani Halina Peplińska, Przewodnicząca Zespołu ds ochrony zdrowia podczas posiedzenia Zespołu, fot. Jarosław ŁącznyPani Izabela Miłoszewska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, fot. Jarosław ŁącznyPani Katarzyna Florek, Przewodnicząca OIPIP podczas posiedzenia Zespołu, fot. Jarosław Łączny