Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Od góry J. Korpusiński, A. Arndt, K. Marszałkowska, E. Kantowicz podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska
Od góry J. Korpusiński, A. Arndt, K. Marszałkowska, E. Kantowicz podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

II posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się II w tym roku zdalne posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Sprawozdanie nt. przygotowania nowej perspektywy RPO 2021-2027.

Prezentacje w przedmiotowym zakresie przedstawiła Pani Anna Głuszek, Naczelnik Wydziału Zarządzania RPO Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UM WKP). Prezentacja

  1. Ewaluacja RPO 2014-2020, temat omówiła  Pani Jolanta Rudnicka, Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy Europejskich UM WKP. Prezentacja
  2. Sprawy organizacyjne:
  • podczas posiedzenia została podjęta uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych zespołów problemowych. Uchwała nr 4/2021
  • stosownie do zapisów Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego sprawozdanie z działalności K-P WRDS za rok 2020, również zostało zatwierdzone przez K-P WRDS. Sprawozdanie  zostało opracowane w oparciu o podjęte działania Rady w minionym roku. Uchwała nr 5/2021

 

dr K. Matela podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry B. Wiśniewska, dr K. Matela, J. Rudnicka podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry dr K. Matela, A. Głuszek, A. Męczyński podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry J. Korpusiński, A. Arndt, K. Marszałkowska, E. Kantowicz podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaA. Głuszek podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaJ. Korpusiński podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaR. Rogalski podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska