Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Piotr Hadrysiak - Wiceprzewodniczący K-P WRDS podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska
Piotr Hadrysiak – Wiceprzewodniczący K-P WRDS podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

IV posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 30 marca 2021 r. odbyło się IV w tym roku zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – wybrane zagadnienia.

Prezentację w przedmiotowym zakresie, przedstawił Pan Robert Kośla, Dyrektor

Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwo Cyfryzacji. (prezentacja)

  1. Sprawozdanie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa (ZdsPGRPiSRW) na temat:
  • zagrożenia bezrobociem w 2021 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim,
  • kształcenia zawodowego i kwalifikacji w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz z wpływu pandemii COVID-19 na sytuację młodzieży na rynku pracy,
  • dostępności usług cyfrowych w zakresie edukacji w województwie.

 

Sprawozdanie z powyższych tematów, które były omawiane podczas ostatniego posiedzenia Zespołu złożyli Pan Roman Rogalski, Wiceprzewodniczący K-P WRDS i Zespołu oraz Pan Piotr Hadrysiak, Wiceprzewodniczący Rady i członek Zespołu.

 

Od góry E. Kantowicz, P. Hadrysiak podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry R. Kośla - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM, H. Matuszewski podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaOd góry R. Rogalski, K. Matela, R Kośla podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaR. Kośla,  Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w KPRM, podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaRoman Rogalski, Wiceprzewodniczący K-P WRDS podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata WiśniewskaPiotr Hadrysiak - Wiceprzewodniczący K-P WRDS podczas posiedzenia Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska