Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

p. Roman Rogalski, posiedzenie Zespołu przy K-P WRDS
p. Roman Rogalski, posiedzenie Zespołu przy K-P WRDS

I Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

W dniu 23 marca 2021 r. odbyło się I w tym roku zdalne posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa.

 

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście.

 

Główne tematy posiedzenia to:

1. Zagrożenie bezrobociem w 2021 roku w Województwie Kujawsko-Pomorskim, prezentację w przedmiotowym zakresie przedstawił Pan Łukasz Jaworski, p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. (prezentacja nr 1)

 

2. Zagrożenie bezrobociem w 2021 roku w Powiecie Bydgoskim, prezentację na ten temat przedstawił Pan Tomasz Zawiszewski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. (prezentacja nr 2)

 

3. Kształcenie zawodowe i kwalifikacje w rzemiośle w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy oraz wpływ pandemii COVID-19 na sytuację młodzieży na rynku pracy.

 

4. Dostępność usług cyfrowych w zakresie edukacji w województwie zagadnienia Nr 3 i 4 przybliżył Pan Marek Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. (prezentacja nr 3)

 

5. Informacje dotyczące działań podejmowanych przez samorząd województwa w zakresie edukacji w województwie zaprezentował Pan Czesław Ficner, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. (prezentacja nr 4)  

 

Od góry p. M. Gralik, p. P. Hadrysiak, p. R. RogalskiOd góry p. R. Rogalski, p. M. Gralik, p. Ł. Jaworskip. Cz. Ficner, Dyrektor Departamentu Edukacji UM WKPp. Cz. Ficner, Dyrektor Departamentu Edukacji UM WKPp. M. Gralik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświatyp. Piotr Hadrysiak Wiceprzewodniczący K-P WRDSp. Roman Rogalski, posiedzenie Zespołu przy K-P WRDSp. Sebastian Gawronek, posiedzenie Zespołu przy K-P WRDSp. T. Zawiszewski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Byd.