Aktualności

Sesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Sesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Obradował sejmik województwa

– Stało się to, czego się obawialiśmy. Badamy zasady podziału rezerwy programowej i poinformujemy publicznie co dalej. Ale ten podział traktujemy na razie jako propozycję – powiedział podczas wczorajszej (28 czerwca), ostatniej przed przerwą wakacyjną, sesji sejmiku marszałek Piotr Całbecki, referując efekty negocjacji w sprawie budżetu naszego programu regionalnego perspektywy 2021-2027 i odnosząc się do rządowej informacji o podziale środków na szesnaście programów regionalnych.

Zobacz Rząd zdecydował o kwotach na programy regionalne

Gospodarz województwa podkreślił, że póki nie została podpisana Umowa Partnerstwa, o ostatecznym podziale alokacji nie może być mowy.

Odniósł się też do wypowiedzi wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy, który gościł w piątek w Bydgoszczy. – Realizujemy nasz Regionalny Program Operacyjny (RPO) zgodnie z przyjętym harmonogramem. Szybciej nie znaczy lepiej – stwierdził. Przypomniał, że zarządzanie przez samorząd województwa naszym RPO perspektywy 2007-2013 zostało ocenione jako najbardziej efektywne nie tylko w porównaniu z programami operacyjnymi innych województw, ale także programami operacyjnymi realizowanymi na szczeblu krajowym.

W RPO 2014-2021 zakontraktowaliśmy 92,2 proc. środków. Poziom certyfikacji przekroczył 50 proc.

Radni wysłuchali:

Sejmik zdecydował o przyznaniu pomocy finansowej gminie Izbica Kujawska na uporządkowanie terenu wokół Parku Kulturowego w Wietrzychowicach oraz na działania promujące tę atrakcję turystyczną. Park obejmuje sześć megalitycznych grobowców sprzed 5,5 tysiąca lat, stanowiących dziedzictwo pradziejowe naszych ziem. Wsparcie z budżetu województwa na swoje przedsięwzięcia otrzymują także gmina Kowal w powiecie włocławskim, gmina Brzuze w powiecie rypińskim i gmina Grudziądz

Mieszkańcy województwa będą mogli korzystać z możliwości, jakie daje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza na poziomie regionu (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie województwa) – to efekt przyjętej dziś uchwały w tej sprawie.  Składane w tym trybie projekty uchwał będą musiały mieć poparcie co najmniej tysiąca obywateli.

Decyzją sejmiku Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma toruński oddział miejski Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu. Przewodnicy spod znaku PTTK promują Toruń i region, prezentując zabytki historyczne miasta. Od początku lat 50-tych po 2021 rok działacze społeczni Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zorganizowali dziesiątki tysięcy imprez, wycieczek, obozów szkoleniowych, prelekcji, konkursów krajoznawczych i przyrodniczych, a także spotkań turystyczno-krajoznawczych, w których udział wzięło ponad milion mieszkańców Torunia i turystów. Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK w ramach turystyki powszechnej obsłużyło w tym czasie kilkadziesiąt tysięcy wycieczek krajowych i zagranicznych.

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

25 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2021 r.

Sesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 28 czerwca 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP