Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Rząd zdecydował o kwotach na programy regionalne

1 753 mln euro – taką kwotą zamyka się ostatecznie budżet naszego programu regionalnego 2021-2027. To suma zbliżona do tej, którą dysponowaliśmy w perspektywie 2014-2020. Liczmy na dodatkowe środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) i Krajowego Programu Odbudowy (KPO).

 

O sposobie podziału 25-procentowej tak zwanej rezerwy programowej (jednej czwartej puli środków, które rząd przeznaczył na programy regionalne) i o tym, jakimi kwotami będą dysponowały samorządy województw w ramach swoich programów regionalnych, poinformował w środę (23 czerwca), podczas spotkania z marszałkami województw, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda.  

 

Zestawienie i informacja na stronie MFiPR

 

– 1 753 mln euro to dużo pieniędzy. Metodologia podziału alokacji i algorytmy przyjęte przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przy podziale rezerwy programowej zostaną przez nas poddane wnikliwej analizie. Zgodnie z deklaracją ministra Waldemara Budy, liczymy na dodatkowe środki z programu FEnIKS i Krajowego Programu Odbudowy (KPO) – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Dopracowywana obecnie po konsultacjach Umowa Partnerstwa (która określa strategię wykorzystania w Polsce funduszy europejskich w ramach unijnej polityki  spójności i wspólnej polityki rybołówstwa 2021-2027), uzupełniona o ostateczny podział funduszy, powinna zostać przesłana Komisji Europejskiej w trzecim kwartale 2021.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2021 r.