Aktualności

Dyżur wicekonsula w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Dyżur wicekonsula w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Usługi konsularne dla obywateli Ukrainy (UA)

Dziś (31 marca) w naszym punkcie informacyjno-doradczym we Włocławku odbędzie się dyżur pracowników konsulatu Ukrainy w Gdańsku. Więcej informacji na stronie konsulatu.

Українська версія внизу сторінки

Dziś (31 marca) w naszym punkcie informacyjno-doradczym we Włocławku odbędzie się dyżur pracowników konsulatu Ukrainy w Gdańsku. Więcej informacji na stronie konsulatu.

Z usług konsularnych będzie można skorzystać w godzinach 8.30-16 w przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Stanisława Bechiego 2.

Obywatele Ukrainy mogą zwrócić się o pomoc w kwestiach:

  • przedłużenia ważności paszportu zagranicznego,
  • wpisania informacji o dziecku w paszport zagraniczny rodziców,
  • wydawania zaświadczeń tożsamości,
  • rejestracji konsularnej,
  • udzielania konsultacji w pytaniach konsularnych, wynikających u obywateli Ukrainy przybyłych do RP w czasie wojny.

Podczas wczorajszego (30 marca) dyżuru wicekonsula Oleksandra Martsiniva w Toruniu obsłużonych zostało 196 osób. Załatwiono 214 spraw dotyczących dokumentów, w tym najczęściej w zakresie wydawania zaświadczeń tożsamości, przedłużenia ważności paszportu zagranicznego oraz wpisania informacji o dziecku w paszport zagraniczny rodziców. Udzielono także ponad 50 porad niezwiązanych z usługami konsularnymi.

Czytaj także

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

29 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022 r.

Dyżur wicekonsula w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPDyżur wicekonsula w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPDyżur wicekonsula w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPDyżur wicekonsula w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPDyżur wicekonsula w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPDyżur wicekonsula w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Консульські послуги для громадян України

Сьогодні (31 березня) в нашому інформаційно-консультативному пункті у Влоцлавці відбудеться чергування співробітників консульства України в Гданську. Більш детальна інформація на сайті консульства.

Консульські послуги  надаватимуться з 8.30 до 16.00 в представництві Уряду Маршальського за адресою: вул. Станіслав Бечієго 2.

Громадяни України можуть звернутися за допомогою з питань:

  • продовження терміну дії закордонного паспорта,
  • внесення інформації про дитину в закордонний паспорт батьків,
  • видача посвідчень особи,
  • консульський облік,
  • надання консультацій з консульських питань громадян України, які прибули до Польщі під час війни.

Під час вчорашнього (30 березня) чергування віце-консула Олександра Марцинєва в Торуні було обслужено 196 осіб. Було розглянуто 214 справ, що стосуються документів, у тому числі найчастіше у сфері видачі посвідчень особи, продовження терміну дії іноземного паспорта та внесення відомостей про дитину в закордонний паспорт батьків. Також було надано понад 50 консультацій, не пов’язаних з консульськими послугами.

Читайте також:

Бета Кшемінська
прес-секретар Уряду Маршальського

29 березня 2022 r.
Останнє оновлення: 31 березня 2022 року

Чергування віце-консула в інформаційно-консультативному пункті в Торуні, фото. Анджей Гоінскі  / UMWKP