Aktualności

Wręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Wręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Artyści ze stypendiami

Perkusista, wiolonczelistka, kompozytorzy, przedstawiciele sztuk plastycznych oraz promotorzy kultury – znamy listę dwanaściorga utalentowanych kujawsko-pomorskich artystów, którzy otrzymają stypendia marszałka województwa w dziedzinie twórczości artystycznej i promocji kultury. Wsparcie wynosi od 5 do 10 tysięcy złotych.

– Poprzez wyróżnienie przedstawicieli różnych dziedzin kultury, pragniemy pokazać bogactwo sztuki i docenić konkretnych ludzi, ich pasję, talent i poświęcenie. Od lat z dumą wspieramy naszych twórców, animatorów kultury i opiekunów zabytków w realizacji ich artystycznych projektów. To konkretne przedsięwzięcia artystyczne, które często by nie powstały, gdyby nie wsparcie samorządu województwa – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Wojewódzkie stypendia artystyczne przyznawane dwa razy w roku to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom regionu w różnym wieku. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagają realizować ciekawe projekty. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. W uroczystości wręczania stypendiów udział wzięli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.

Twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury i opieka nad zabytkami to niezwykle ważne w czasach współczesnych zadania, które pozwalają nam na budowanie tożsamości narodowej, na pamiętanie o przeszłości przy jednoczesnym wychyleniu się w przyszłość. Szanowne Stypendystki, szanowni Stypendyści! Robicie wszystko, by – tak jak chciał Konstanty Ildefons Gałczyński – „ocalić swój ślad na ziemi od zapomnienia”. Zaręczam Wam, że my będziemy podążać za Wami w zachwycie. Czynicie nas – poprzez kontakt z Waszą sztuką – lepszymi ludźmi i za to Wam dziękujemy – mówiła przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

Pięcioro tegorocznych stypendystów to muzycy, pięcioro reprezentuje sztuki plastyczne, dwie osoby są promotorami kultury. Stypendyści pochodzą z Bydgoszczy, Torunia, Niemcza (w powiecie bydgoskim) i Biskupic (powiat toruński).

Druga edycja konkursu stypendialnego zostanie rozstrzygnięta latem. Na obie mamy w budżecie łącznie 150 tysięcy złotych.

W ubiegłym roku w ramach dwóch edycji programu stypendia otrzymało 30 artystów: Wsparcie wyniosło od 2,7 do 7 tysięcy złotych.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

28 marca 2022 r.

Wręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPWręczenie stypendiów artystycznych, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP