Aktualności

Briefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Briefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Cel: włączenie społeczne Ukraińców (UA)

5 mln 145 tysięcy złotych to uruchomione poniedziałkową (21 marca) nowelizacją budżetu województwa kolejne środki na pomoc dla Ukrainy. Samorząd województwa przeznacza obecnie na tego typu wsparcie łącznie 7 milionów złotych. Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że celem naszych działań na rzecz uchodźców wojennych jest pełne włączenie społeczne – bezpłatna nauka języka, praca, mieszkanie, szkoły, zabezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Українська версія внизу сторінки

5 mln 145 tysięcy złotych to uruchomione poniedziałkową (21 marca) nowelizacją budżetu województwa kolejne środki na pomoc dla Ukrainy. Samorząd województwa przeznacza obecnie na tego typu wsparcie łącznie 7 milionów złotych. Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że celem naszych działań na rzecz uchodźców wojennych jest pełne włączenie społeczne – bezpłatna nauka języka, praca, mieszkanie, szkoły, zabezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Ponad 1000 osób skorzystało z naszych punktów informacyjno-doradczych, w których dyżurują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, a także tłumacze, psycholodzy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Punkty współpracują ze służbami wojewody i samorządami lokalnymi w całym regionie. Mamy tu pełną koordynację, która sprawia, że Ukraińcy mogą czuć się bezpiecznie.

1 628 – tyle wydaliśmy dotąd uchodźcom bezpłatnych gorących posiłków. Na razie wydaje je stołówka w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, ale wkrótce otworzymy podobne jadłodajnie w Bydgoszczy i Włocławku. Zapotrzebowanie wciąż jest duże.

Coraz lepiej radzi sobie z programem adresowanym do Ukraińców nasza e-Szkoła. W ciągu pierwszych 9 dni funkcjonowania odnotowała 45 tysięcy odsłon. Poza programem przedmiotowym, który konsekwentnie rozbudowujemy, oraz wsparciem psychologicznym wkrótce zaproponujemy też otwarte wieczorowe kursy języka polskiego dla wszystkich chętnych oraz kursy zawodowe.

300 firm zgłosiło jak dotąd chęć zatrudnienia Ukraińców. Dzięki tym ofertom udało się w krótkim czasie znaleźć zatrudnienie dla 120 osób. Obecnie w różnych naszych ośrodkach (m.in. uzdrowiska i ośrodki edukacji ekologicznej) gościom zza wschodniej granicy udostępniamy 167 miejsc tymczasowego zamieszkania.

Przyjęliśmy podopiecznych ewakuowanego w związku z działaniami wojennymi domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie, których umieściliśmy w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu. To osoby w większości głęboko niepełnosprawne intelektualne, niektóre leżące i wymagające żywienia dojelitowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ekspresowym tempie organizuje tu dla nich dom pomocy społecznej w naszym, czyli europejskim, standardzie terapeutycznym. Od początku pracują tu jako wolontariusze m.in. polscy lekarze, pielęgniarki i siostry zakonne.

Nasz pierwszy konwój humanitarny z darami dla mieszkańców partnerskiego Obwodu Chmielnickiego trafił już na Ukrainę. Lekarstwa, materiały opatrunkowe i higieniczne, namioty, koce i śpiwory oraz agregaty prądotwórcze zawieźli Ukraińcom ratownicy WOPR i strażacy ochotnicy.

Podczas briefingu prasowego marszałek Piotr Całbecki poinformował też, że w celu rozwiązania problemów wywołanych wojną na Ukrainie, w tym problemów uchodźczych, uruchomimy wkrótce kolejne środki w wysokości 40 milionów złotych. Będą to środki Unii Europejskiej, m.in. w ramach REACT-EU. Stworzymy dzięki temu m.in. specjalną ścieżkę dofinansowania projektów humanitarnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Gospodarz województwa podziękował mieszkańcom regionu za zaangażowanie w akcje pomocowe adresowane do Ukraińców przebywających w naszym regionie, a także pozostających w ogarniętym wojną kraju.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

21 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022 r.

Briefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPBriefing marszałka Piotra Całbeckiego 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Мета: соціальна інтеграція українців

 

5 мільйонів 145 тисяч злотих – чергові ресурси, спрямовані на допомогу для Україні, згідно поправки до бюджету воєводства, що сталася у понеділок (21 березня). Нині Уряд воєводства виділяє на цей вид підтримки 7 мільйонів злотих. Під час понеділкової зустрічі з журналістами маршал Піотр Цалбецькі підкреслив, що метою нашої діяльності для біженців від війни є повна соціальна інтеграція – безкоштовне вивчення мови, робота, житло, школи, охорона здоров’я та соціальне забезпечення.

Понад 1000 людей скористалися нашими інформаційно-консультативними пунктами, де чергують працівники Уряду Маршала, а також перекладачі, психологи, представники Воєводського Управління Праці та Закладу Соціальних Забезпечень. Пункти співпрацюють зі службами воєводи та органами місцевого самоврядування по всьому регіону. Ми маємо повну координацію, завдяки чому українці можуть почуватися в безпеці.

1628 – стільки ми видали безкоштовного гарячого харчування для біженців. На разі для цього працює їдальня Етнографічного музею в Торуні, але найближчим часом ми відкриємо подібні їдальні в Бидгощі та Влоцлавеку. Вони мають великий попит.

Ще краще справляється з програмою, адресовану українцям, наша електронна школа e-Szkoła. За перші 9 днів роботи було зафіксувано 45 000 переглядів. Окрім психологічної підтримки та предметної програми, яку ми послідовно розширюємо, незабаром запропонуємо для всіх бажаючих й відкриті вечірні курси польської мови, а також професійні курси.

300 фирм повідомили про бажання працевлаштувати українців. Завдяки цим пропозиціям за короткий час вдалося дати роботу 120 особам. Крім того, відтепер в наших різних центрах (включаючи санаторії та центри екологічної освіти) гостям з-за східного кордону доступні 167 місць тимчасового проживання.

Ми прийняли евакуйований у зв’язку з військовими діями будинок опіки з міста Хмельницький, що в Україні, і помістили їх у будівлі колишньої психіатричної лікарні в Торуні. Здебільшого підопічні мають серйозні інтелектуальні порушення, деякі лежачі і потребують ентерального харчування. Регіональний Центр Соціальної Політики в короткий час організовує для них будинок соціальної допомоги за нашим, тобто європейським, терапевтичним стандартом. Наразі там працюють волонтери, в т.ч. польські лікарі, медсестри та сестри милосердя.

Наш перший гуманітарний конвой із подарунками для жителів партнерської Хмельницької  області вже прибув до України. Це ліки, перев’язувальні та гігієнічні матеріали, намети, ковдри та спальні мішки, а також електрогенератори, що привезли українцям рятувальники WOPR та пожежники-добровольці.

Під час брифінгу для преси маршал Піотр Цалбецькі також повідомив, що для вирішення проблем, спричинених війною в Україні, зокрема проблеми біженців, ми незабаром виділимо додаткові кошти у розмірі 40 мільйонів злотих. Це будуть кошти Європейського Союзу, в т.ч. в рамках REACT-EU. Завдяки цьому ми створимо, поміж іншим, особливий шлях дофінансування гуманітарних проектів, що здійснюються позаурядовими організаціями.

Господар воєводства подякував жителям регіону за участь у акціях допомоги українцям, що прибули до нашого краю, а також тим, хто ще залишається в місцях, охоплених війною.

Беата Кшемінська

речник Уряду Маршала

21 березня 2022

Останнє оновлення: 23 березня 2022

Fot.: Брифінг маршала Піотра Цалбецького