Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Popołudnia z naszą e-Szkołą (UA)

Język polski, matematyka, nauka o regionie i zajęcia dla najmłodszych – to lekcje, które w tym tygodniu czekają na ukraińskie dzieci w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Zajęcia transmitujemy z nowego studia w toruńskiej Bibliotece Pedagogicznej, wkrótce uruchomimy kolejne. Początek codziennie o godzinie 14. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

Українська версія внизу сторінки

Język polski, matematyka, nauka o regionie i zajęcia dla najmłodszych – to lekcje, które w tym tygodniu czekają na ukraińskie dzieci w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. Zajęcia transmitujemy z nowego studia w toruńskiej Bibliotece Pedagogicznej, wkrótce uruchomimy kolejne. Początek codziennie o godzinie 14. Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

– Naszą e-Szkołę rozwijamy w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy. Pracujemy nad uruchomieniem kolejnego segmentu lekcji, tym razem stacjonarnych, dzięki którym młodzież będzie mogła uczestniczyć w praktycznych zajęciach zawodu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Tydzień (21 marca) rozpoczęliśmy zajęciami dla najmłodszych, które poprowadzi Zarosława Krawczuk. „Poznajemy się” to temat lekcji języka polskiego z Iwoną Trojanowską-Kopacz.

We wtorek o 14 Marja Abakumov zaprosiła na zajęcia nauczania początkowego. O naszym regionie opowiedziała młodym obywatelom Ukrainy Nadzieja Hajduczenia (początek 14.40)

Środa odbędzie się pod znakiem zajęć dla przedszkolaków z Zarosławą Krawczuk i języka polskiego z Iwoną Trojanowską-Kopacz.

W czwartek zapraszamy na lekcję języka angielskiego z Tetianą Bobko. Dzień zakończymy matematyką o 14.40 z Tatianą Kovalską.

Piątkowe spotkanie z e-Szkołą rozpoczniemy lekcją języka polskiego z Iwona Trojanowską-Kopacz. Oksana Zawodiana zaprosi na zajęcia nauczania początkowego – temat: Literatura ukraińska.

Wkrótce uruchomimy kolejne studio, dzięki któremu równolegle transmitowane będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas średnich. W planie e-Szkoły znajdą się także kurs języka polskiego dla dorosłych oraz – w odpowiedzi na potrzeby polskich nauczycieli – kurs „Jak nauczać dzieci i młodzież z Ukrainy”.

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

W planie ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa w liczbach:

  • do tej pory wyemitowano e-lekcje w języku ukraińskim w ramach 10 przedmiotów,
  • przez 9 dni zajęcia wyświetlono blisko 45 tysięcy razy,
  • każdego dnia transmitujemy 2 lekcje,
  • początek zajęć codziennie o godzinie 14.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022 r.

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Пополудні з нашою е-Школою

 

Польська мова, математика, пізнання регіону та заняття для наймолодших – ось уроки, що чекають на українських дітей цього тижня в Куявсько-Поморській Інтернет-школі. Ми транслюємо заняття з нової студії Педагогічної бібліотеки в Торуні, незабаром запустимо й нові. Початок щодня о 14.00. Усі уроки записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, до них можна повертатися також поза годинами ефіру.

 

– Ми розвиваємо нашу електронну школу таким чином, щоб якнайкраще відповідати потребам молодих громадян України. Працюємо над запуском ще одного сегменту уроків, цього разу стаціонарного, завдяки якому молодь зможе брати участь у практичних професійних заняттях, – розповідає маршал Піотр Цалбецькі.

 

Тиждень (21 березня) ми розпочали із занять для наймолодших, що проводить Зарослава Кравчук. «Знакомимся» – це тема уроків польської мови з Івоною Трояновською-Копач.

 

У вівторок о 14.00 Марія Абакумова запросила на уроки початкової освіти. Про наш регіон розповіла молодим українцям Надія Гайдученя (початок о 14.40)

Середа відзначатиметься заняттями для дошкільнят із Зарославою Кравчук та уроками польської мови з Івоною Трояновською-Копач.

У четвер запрошуємо на урок англійської мови до Тетяни Бобко. Завершимо день математикою з Тетяною Ковальською о 14.40.

П’ятничну зустріч з електронною школою розпочнемо уроком польської мови з Івоною Трояновською-Копач. Оксана Заводяна запросить на уроки початкової освіти – тема: “Українська література”.

 

Незабаром ми введемо в дію ще одну студію, завдяки якій заняття для учнів початкових шкіл та середніх класів транслюватимуться паралельно. План електронної школи також включатиме курс польської мови для дорослих та – у відповідь на потреби польських вчителів – курс «Як навчати дітей та молодь з України».

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

За технічну сторону заходу відповідає маршальська доцільна спілка Куявсько-Поморський Центр Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, що хочуть приєднатися до нас і проводити уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

У плані української частини нашої електронної школи знайдуться польська та англійська мови, математика, інформатика та мистецтво, а також регіональна освіта, польська та українська культура, для найменших – дошкільна освіта. Ученики зможуть також отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого, вчителями з України, що приїхали до Польщі останніми тижнями.

Куявсько-Поморська Інтернет-школа в числах:

  • до цього часу були трансльовані електронні уроки українською мовою з 10 предметів,
  • за 9 днів уроки були переглянуті майже 45 000 разів,
  • кожного дня ми транслюємо 2 лекції,
  • початок занять щодня о 14.00.

 

Беата Кшемінська/Beata Krzemińska

речник Уряду Маршала

21 березня 2022 року

Останнє оновлення: 22 березня 2022 року

Fot: Заняття в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, фот. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP