Aktualności

Sesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Sesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Sejmik: 5 milionów na wsparcie humanitarne

Na poniedziałkowej (21 marca) sesji sejmik przyjął nowelizację budżetu województwa umożliwiającą przeznaczenie kolejnych środków na pomoc dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców wojennych. Przed posiedzeniem Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał prof. Andrzej Wojciechowski, artysta i społecznik, współtwórca toruńskiej szkoły terapii osób niepełnosprawnych w oparciu o sztukę i twórczość artystyczną.

Prof. Andrzej Wojciechowski prowadzi utrzymywaną przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman Pracownię Rozwijania Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Instytucja ma 40-letnią tradycję, funkcjonuje w oparciu o myśl pedagogiczną patronki stowarzyszenia. Początkiem pracowni była założona prof. Wojciechowskiego wspólnie z prof. Szuman grupa wolontariuszy na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

– Imponuje nam pan, bo nigdy nie poszedł pan na łatwiznę, a w realizacji swojej misji zawsze dostrzegał pan satysfakcję, wartość. Osoby niepełnosprawne zawsze postrzegał pan jako dar dla nas, wielki skarb. Bo jeśli nie pomożemy najsłabszym, to znaczy, że nie odpowiadamy na wezwanie naszego sumienia. Dzięki takim jak pan budujemy społeczeństwo empatyczne – mówił w laudacji przed wręczeniem odznaczenia marszałek Piotr Całbecki. – Nie sprostałbym temu gdyby nie wiara, prosta wiara. Podobnie czuła Wanda Szuman. Przyjmuję to odznaczenie w imieniu nas wszystkich – tych, z którymi pracuję i z którymi się zetknąłem – odpowiedział w swoim wystąpieniu prof. Andrzej Wojciechowski.

Zobacz „Obecność” – interesująca wystawa w Urzędzie Marszałkowskim

Marszałek Piotr Całbecki, który przed posiedzeniem spotkał się z dziennikarzami, poinformował radnych o aktualnych działaniach samorządu województwa związanych z wojną na Ukrainie. Sejmik przyjął pakiet uchwał dotyczących wsparcia dla Ukrainy i przybywających do naszego regionu ukraińskich uchodźców wojennych, w tym nowelizację budżetu województwa umożliwiającą uruchomienie na pomoc dla Ukraińców 5 mln 145 tys. złotych. Dwie pozostałe uchwały precyzują zakres wsparcia.

Zobacz:

Radni wysłuchali informacji o stanie realizacji inwestycji drogowych, a także stanie bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie oraz funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie naszego województwa. Prezentacje w porządku obrad.

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zakłada przyznanie dotacji 201 podmiotom, większość zadań zostanie sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020. Ochronie dziedzictwa kulturowego służy również planowana restauracja zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze w powiecie toruńskim. Żeby się mogła rozpocząć należy zaproponować nowe lokale rodzinom mieszkającym obecnie w tym kompleksie. Sejmik zaakceptował dziś pomoc finansową samorządu województwa dla gminy Chełmża z przeznaczeniem na mieszkania komunalne dla nich.

27 miast i gmin w całym regionie decyzją sejmiku otrzyma wsparcie finansowe na inwestycje objęte programem Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa. Łączna wartość wsparcia to milion złotych.

Sejmik przyjął też przygotowane przez Komisję Polityki Regionalnej stanowisko popierające nadanie Bydgoszczy statusu węzła drogowo-kolejowego sieci bazowej TEN-T w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk. „Należy podkreślić, że Węzeł Logistyczny Bydgoszcz pełnić będzie w korytarzu Bałtyk-Adriatyk rolę strategiczną.” – czytamy w uzasadnieniu.

Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

18 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022 r.

Sesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSesja sejmiku 21.03.22, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP