Aktualności

„Koncert dla Ukrainy", fot. Katarzyna Szewczyk dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy
„Koncert dla Ukrainy", fot. Katarzyna Szewczyk dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

„Koncert dla Ukrainy” w Filharmonii Pomorskiej (UA)

W pomoc uchodźcom z Ukrainy włączają się zarówno indywidualni mieszkańcy naszego województwa, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz całe środowiska. I właśnie środowisko muzyków Filharmonii Pomorskiej postanowiło zadedykować walczącym Ukraińcom piątkowy (18 marca) koncert symfoniczny. Koncert wyjątkowy i wzruszający, bowiem złożyły się nań między innymi: III symfonia L. v. Beethovena „Eroica”, „Bolero” M. Ravela, a także „Melodia” ukraińskiego kompozytora Myroslava Skoryka, która w geście solidarności z Ukrainą w ostatnich tygodniach jest najczęściej granym utworem na świecie. Na apel bydgoskich muzyków utwór ten rozbrzmiewać też będzie w najbliższych dniach w salach koncertowych w całej Polsce i wielu miastach Europy, jako apel o pokój integrujący społeczności artystów i melomanów na całym kontynencie.

Українська версія внизу сторінки

 

W pomoc uchodźcom z Ukrainy włączają się zarówno indywidualni mieszkańcy naszego województwa, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz całe środowiska. I właśnie środowisko muzyków Filharmonii Pomorskiej postanowiło zadedykować walczącym Ukraińcom piątkowy (18 marca) koncert symfoniczny. Koncert wyjątkowy i wzruszający, bowiem złożyły się nań między innymi: III symfonia L. v. Beethovena „Eroica”, „Bolero” M. Ravela, a także „Melodia” ukraińskiego kompozytora Myroslava Skoryka, która w geście solidarności z Ukrainą w ostatnich tygodniach jest najczęściej granym utworem na świecie. Na apel bydgoskich muzyków utwór ten rozbrzmiewać też będzie w najbliższych dniach w salach koncertowych w całej Polsce i wielu miastach Europy, jako apel o pokój integrujący społeczności artystów i melomanów na całym kontynencie.

 

Podczas piątkowego koncertu orkiestrę Filharmonii Pomorskiej poprowadził jej szef – ukraiński dyrygent Mykoła Diadiura, który na dwa dni przed wybuchem wojny opuścił rodzinny Kijów i pojawił się w Bydgoszczy by objąć stanowisko szefa artystycznego tutejszych filharmoników. Wspomnianą „Melodię” Myrosława Skoryka wykonała wraz z orkiestrą ukraińska skrzypaczka Ivanna Rosa – prywatnie żona Mykoły Diadiury, która niedawno dotarła do Polski z Kijowa, gdzie była pierwszą skrzypaczką w Narodowej Orkiestrze Ukrainy. W koncercie uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Jak informuje dyrekcja Filharmonii Pomorskiej 75% wpływu ze sprzedanych biletów przekaże fundacji EMIC na wsparcie uchodźców zza wschodniej granicy, którzy schronili się w naszym województwie.

 

Gabinet Marszałka

 

21 marca 2022 r.

 

„Koncert dla Ukrainy", fot. Katarzyna Szewczyk dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy„Koncert dla Ukrainy", fot. Katarzyna Szewczyk dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy„Koncert dla Ukrainy", fot. Katarzyna Szewczyk dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy„Koncert dla Ukrainy", fot. Katarzyna Szewczyk dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy„Koncert dla Ukrainy", fot. Katarzyna Szewczyk dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy„Koncert dla Ukrainy", fot. Katarzyna Szewczyk dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

 

 

«Концерт для України» у Поморській філармонії

До допомоги біженцям з України включаються як окремі жителі нашого воєводства, так й підприємства, установи та цілі громади. Музична спільнота Поморської філармонії вирішила присвятити воюючим українцям п’ятничний (18 березня) симфонічний концерт. Концерт вийнятковий і зворушливий, оскільки до нього, серед інших, входили: Симфонія №3 Л. В. Бетховена «Героїчна», «Болеро» М. Равеля, а також «Мелодія» українського композитора Мирослава Скорика, що останніми тижнями в знак солідарності з Україною є найчастіше граним треком у світі. На заклик музикантів Бидгоща, цей твір найближчими днями також прозвучить у концертних залах по всій Польщі та в багатьох європейських містах, як заклик до миру, що об’єднує спільноти художників та любителів музики по всьому континенту.

Під час п’ятничного концерту оркестр Поморської філармонії очолив його керівник – український диригент Микола Дядюра, який за два дні до початку війни покинув рідний Київ і прибув до Бидгоща, щоб зайняти посаду художнього керівника місцевої філармонії. Вищезгадану «Мелодію» Мирослава Скорика разом з оркестром виконала українська скрипалька Іванна Роза – дружина Миколи Дядюри, яка нещодавно приїхала до Польщі з Києва, де була першою скрипалькою Національного оркестру України. На концерті був присутній віце-маршал Збігнєв Островський.

Як інформує дирекція Поморської філармонії, 75% виручених коштів від проданих квитків будуть передані до фонду EMIC на підтримку біженців із-за східного кордону, що знайшли притулок у нашому воєводстві.

Кабінет Маршала

21 березня 2022 року

fot.: «Концерт для України», фот. Катажина Шевчик для Поморської філармонії в Бидгощі