Aktualności

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Święto toruńskiej Alma Mater

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, największa uczelnia regionu i jeden z dziesięciu polskich uniwersytetów posiadających status uczelni badawczej, obchodził w piątek (19 lutego) swoje doroczne święto. W uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem patrona szkoły na toruńskim Rynku Staromiejskim wziął udział marszałek Piotr Całbecki. Okolicznościowe przemówienia dostępne są na stronie uniwersytetu.

– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest naszą wizytówką – tego, co najlepsze, najbardziej wartościowe w regionie. Pragnę podziękować  całej społeczności akademickiej – na czele z profesorem Andrzejem Sokalą, który po raz pierwszy jako rektor świętuje ten wyjątkowy dzień, za zaangażowanie i współpracę na rzecz rozwoju uczelni i całego województwa. Jestem przekonany, że wykorzystując swój dorobek, zasoby i autorytet toruńska uczelnia dalej będzie inicjować, wspierać i realizować ważne dla regionu projekty – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, uczelnia państwowa utworzona w 1945 roku, jest liczącym się w kraju ośrodkiem akademickim. Na wszystkich poziomach studiów kształci blisko 25 tysięcy studentek i studentów, w tym blisko tysiąc doktorantów i 400 obcokrajowców. Ma 17 wydziałów i 113 kierunków. Prowadzi obserwatorium astronomiczne w Piwnicach (powiat toruński) i polarną stację badawczą na Spitsbergenie (Norwegia).

W 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało UMK status uczelni badawczej. Dzięki temu w najbliższych latach uniwersytet otrzymywać będzie subwencję wyższą o 10 procent z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia. Uczelnia będzie mogła konkurować z ośrodkami zagranicznymi.

Z okazji urodzin Mikołaja Kopernika w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu udostępniona została wystawa prac dziecięcych poświęconych wybitnemu astronomowi. Ekspozycja składa się z ponad sześćdziesięciu wizerunków torunianina, pozyskanych dzięki organizowanym przez galerię ogólnopolskim i międzynarodowym konkursom. Wystawa jest dostępna do 23 marca.

Toruński uniwersytet korzysta z unijnego wsparcia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika realizuje przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego dzielonych przez Urząd Marszałkowski projekty inwestycyjne w zakresie rozwoju laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesnych pracowni dydaktycznych. Łączna wartość pięciu takich projektów realizowanych przez uczelniane konsorcja, których liderem lub partnerem jest UMK, to ponad 150 milionów złotych, z czego dofinansowanie z RPO to ponad 121 milionów złotych.

Wśród nich jest realizowany wspólnie przez UMK i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy projekt, polegający na budowie oraz wyposażeniu w aparaturę badawczo-rozwojową Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz utworzeniu Centrum Przemysłów Kreatywnych, czyli 5 laboratoriów badawczych w WSG. Dofinansowanie na jego realizację to 38 milionów złotych.

Dużym przedsięwzięciem realizowanym przez UMK w partnerstwie UKW jest projekt „Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej”. W ramach inwestycji wartej 36 milionów złotych powstaje wyposażone w specjalistyczne sprzęty Centrum Pomocy Psychologicznej przy Wydziale Psychologii UKW na bydgoskich Wyżynach, a aparaturę naukowo-badawczą zyskało 7 laboratoriów UMK. Wartość dofinansowania to 27 milionów złotych.

Kolejny wart 42,3 miliona złotych projekt inwestycyjny realizowany przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UTP), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika obejmuje budowę Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Podsystemów Funkcjonalnych oraz Międzyuczelnianego Interdyscyplinarnego Centrum KET.

Doposażenie infrastruktury naukowo-badawczej zakłada też projekt uczelnianego konsorcjum – UKW, UTP, UMK i Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Chodzi o laboratoria dedykowane badaniom nad bezpieczeństwem żywności oraz tak zwaną żywnością spersonalizowaną; dofinansowanie wynosi blisko 20,5 miliona złotych.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

19 lutego 2021 r.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZłożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZłożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZłożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZłożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZłożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZłożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZłożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZłożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP