Aktualności

Koncepcja architektoniczna Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, aut. Pracownia Architektury Studium, graf. Pracownia Investproj.
Koncepcja architektoniczna Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, aut. Pracownia Architektury Studium, graf. Pracownia Investproj.

Supernowoczesny ośrodek konserwacji zabytków UMK

Cieszącej się uznaną marką toruńskiej szkole konserwacji zabytków dedykowana jest najnowsza, wspierana z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, inwestycja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych. 9 maja, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

 

–  Tym przedsięwzięciem wzmacniamy dyscyplinę, z której toruńska uczelnia jest znana w kraju i Europie – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Ośrodek będzie prowadził badania dotyczące zaawansowanych metod konserwacji dzieł sztuki i detali architektonicznych, otworzy też możliwości związane z komercjalizacją tego rodzaju działalności. 

 

Budynek dla nowej jednostki powstaje przy ul. Sienkiewicza 30/32. Zostanie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą – 115 nowych, najnowszej generacji urządzeń badawczych, m.in. mikroskop polaryzacyjny, spektrometry, mikroskop metalograficzny, starzeniową komorę klimatyczną i świetlną, mikrodyfraktometr rentgenowski oraz skanery 3D. Centrum prowadzić będzie działalność badawczą i usługową w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki oraz szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego. Zakłada się też prowadzenie, na zasadach usługowych, m.in. badań składu i właściwości materiałów (produkcja, wdrożenia).

 

W ramach ośrodka funkcjonować będą Laboratorium Badań i Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych, Laboratorium Badań i Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, pracownia fotograficzna, Laboratorium Badań Fizyko-Chemicznych, Laboratorium Badań i Konserwacji Papieru i Skóry, Laboratorium Badań i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej, Pracownia Inwentaryzacji i Badań Zabytków Architektury.

 

Wartość inwestycji to blisko 37 milionów złotych, dofinansowanie z RPO przekracza 30 milionów złotych. Zakończenie inwestycji na początku 2022 roku.

 

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu pod nazwą „Monumentum sonus visio. Akademickie centra przemysłów kreatywnych kultury, sztuki i ochrony zabytków”, realizowanego wspólnie przez UMK oraz bydgoską Wyższą Szkołę Gospodarki.  WSB stworzy pięć nowych laboratoriów badawczych: dźwięku, poligrafii i designu, audio-wizualne, neurokognitywistyki, programowania, projektowania i szybkiego prototypowania oprogramowania oraz układów robotyki.

 

Całość warta jest ponad 50 milionów złotych, wartość dofinansowania z RPO to blisko 40 milionów złotych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 maja 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2019 r.

 

Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPCeremonia wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Konserwacji, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP