Aktualności

Ceremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras
Ceremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras

Wsparcie na edukację, inwestycje i dotacje dla przedsiębiorców

Umowy o dofinansowanie o wartości blisko 7,7 miliona złotych przekazał dziś (9 maja) beneficjentom marszałek Piotr Całbecki. Środki pochodzą z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie trafi na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, termomodernizację i przebudowę obiektów użyteczności publicznej oraz projekty edukacyjne.

 

Podpisujemy dziś kolejne umowy na dofinansowanie projektów w ramach dwóch programów: RPO WK-P i PROW. Tym razem przekazujemy wsparcie na podwyższanie wiedzy i umiejętności uczniów, projekty inwestycyjne, a także środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczególnie cieszy fakt, że tak wielu przedsiębiorców reprezentujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw,  stawia na rozwój własnych firm i śmiało sięga po środki, by ten cel osiągnąć – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

Wśród umów RPO są dwa projekty dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w powiecie bydgoskim. Pieniądze trafią na remont i poprawę efektywności energetycznej budynku Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu, budynku szkoły w Wudzynie oraz czterech stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kotomierz, Trzeciewiec, Dobrcz i Strzelce Górne. Na projekty te przeznaczamy milion złotych. Dofinansowanie otrzymała także gmina Wielgie (powiat lipnowski). Zakres inwestycji obejmie przebudowę, rozbudowę i wyposażenie obiektu przedszkolnego przy Zespole Placówek Oświatowych, co umożliwi utworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków. Na ten cel trafi 360 tysięcy złotych. Pieniądze przekazujemy również na przebudowę i wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej (powiat inowrocławski). Dzięki realizacji inwestycji powstanie w gminie pierwsza publiczna placówka oferująca całodzienną opiekę nad maluchami.

 

Wręczyliśmy także 5 umów na dofinansowanie projektów edukacyjnych. Wsparcie otrzymały:

 • gmina Bobrowo (powiat brodnicki),
 • powiat wąbrzeski,
 • gmina Nowe (powiat świecki),
 • gmina Zakrzewo (powiat aleksandrowski),
 • gmina Golub-Dobrzyń.

 

Projekty dotyczą organizacji zajęć rozwijających i wyrównawczych, zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć językowych, wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. Środki trafią także na szkolenia dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi. Wsparcie na projekty edukacyjne to 5,3 miliona złotych.

 

Lista projektów RPO (EFS i EFRR)

 

Podczas dzisiejszej uroczystości przekazaliśmy 3 umowy PROW. Wsparcie o łącznej wartości 180 tysięcy złotych umożliwi uruchomienie działalności gospodarczej i zakup niezbędnych maszyn,  i wyposażenia. Środki trafią do beneficjentów z powiatu inowrocławskiego (gmina wiejska Inowrocław oraz gmina Złotniki Kujawskie) i powiatu tucholskiego (gmina Kęsowo).

 

Lista projektów PROW

 

Dzisiejsze umowy PRO i PROW w liczbach:

 • Blisko 7,7 mln złotych – całkowita wartość dofinansowania
 • 9 umów na dofinansowanie w ramach naszego RPO
 • 3 umowy w ramach PROW
 • 180 tys. złotych – wartość dofinansowania na projekty w ramach PROW
 • 7,5 mln złotych – wartość dofinansowania na projekty w ramach RPO
 • 5,3 mln złotych – wsparcie na projekty edukacyjne
 • 1,6 mln złotych – najwyższa wartość dofinansowania (projekt „edukacja dla przyszłości” w gminie Bobrowo)

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest instrumentem realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Jego budżet składa się z dwóch komponentów – środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 maja 2019

 

Ceremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj KurasCeremonia wręczenia umów, fot. Mikołaj Kuras