Aktualności

Centrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski
Centrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Finiszuje budowa Centrum Pomocy Psychologicznej w Bydgoszczy

Uniwersyteckie Centrum Psychologiczne, Centrum Komunikacji Klinicznej i Centrum Telemedycyny – to oddziały, które będą funkcjonować w Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, nowym budynku powstającym dzięki środkom unijnym przy Wydziale Psychologii UKW na bydgoskich Wyżynach. Obecnie trwają tam prace wykończeniowe. Obiekt ze specjalistycznym sprzętem zostanie oddany wiosną przyszłego roku.

 

– Powstające Centrum Pomocy Psychologicznej to bardzo ważna inwestycja odpowiadająca potrzebom studentów, naukowców, ale także mieszkańców regionu. Obiekt będzie bowiem spełniał zarówno funkcje edukacyjną i badawczą, jak również świadczone w nim będą usługi psychologiczne. Rozszerzenie oferty wsparcia dla osób potrzebujących terapii skutecznie pozwoli szybciej wrócić im do zdrowia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Trzykondygnacyjny obiekt powstaje przy ulicy Staffa w Bydgoszczy. Nowoczesny gmach o powierzchni ponad 1,7 tysięcy metrów kwadratowych został połączony z istniejącym budynkiem Wydziału Psychologii UKW parterowym łącznikiem. Wewnątrz znajdą się sale, gabinety i laboratoria do diagnozy, terapii i obserwacji dzieci oraz ich rodzin, sale wspomagania rozwoju i terapii grupowej. Wśród nich m.in. wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale do integracji sensorycznej, do pracy z dziećmi w poszczególnych grupach wiekowych i doświadczania świata, gabinety psychologiczne, gabinety muzyczny i terapii rodzinnej oraz laboratorium badań psychosomatycznych i pokój badań nad snem. Zakończenie prac budowlanych, które prowadzi wyłonione w konkursie bydgoskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD Przemysłówka sp. z o.o., planowane jest wiosną przyszłego roku. Jednocześnie z pracami wykończeniowymi sale będą wyposażane w nowoczesną aparaturę. W ramach projektu zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku.

 

Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej w centrum prowadzona będzie również działalność komercyjna. Nowy obiekt pozwoli na poszerzenie oferty usług psychologicznych świadczonych przez Akademickie Centrum Pomocy Psychologicznej.

 

Wartość inwestycji to blisko 16 milionów złotych, z czego ponad 11 milionów stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wyposażenie laboratoriów UMK

 

Budowa i wyposażenie w aparaturę naukowo-badawczą Centrum Pomocy Psychologicznej jest częścią dużego wartego 36 milionów złotych projektu „Medycyna a zdrowie człowieka. Kujawsko-pomorski interdyscyplinarny program diagnozy spersonalizowanej i opieki zdrowotnej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez dwa uniwersytety w regionie – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym bydgoskie Collegium Medicum (CM UMK). W ramach zadania specjalistyczny sprzęt o wartości ponad 20 milionów złotych zyskało także siedem laboratoriów UMK:

  • pracownia metod chromatograficznych i spektrometrii mas (Wydział Chemii UMK)
  • pracownia metod rehabilitacji (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK)
  • pracownia metod mikroekstrakcyjnych i spektrometrii mas (Wydział Farmaceutyczny CM UMK)
  • pracownia metabolomiki (Wydział Farmaceutyczny CM UMK)
  • laboratorium markerów nowotworowych (Wydział Farmaceutyczny CM UMK)
  • laboratorium badawczo-rozwojowe toksykologiczne (Wydział Farmaceutyczny CM UMK)
  • laboratorium fotoniki biomedycznej (Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK).

 

Wspieramy rozwój naszych uczelni wyższych

 

Dzięki marszałkowskiemu wsparciu ze środków naszego RPO kujawsko-pomorskie wyższe uczelnie inwestują w rozwój laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz nowoczesne pracownie dydaktyczne służące kształceniu m. in. przyszłych inżynierów. Łączna wartość pięciu takich projektów realizowanych przez uczelniane konsorcja to blisko 170 milionów złotych, z czego dofinansowanie z RPO to ponad 133 miliony złotych.

 

Wśród nich jest realizowany przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika, warty 42,3 miliona złotych projekt inwestycyjny, w ramach którego powstaną Centrum Badawcze Struktur Wielkogabarytowych, Laboratorium Podsystemów Funkcjonalnych oraz Międzyuczelniane Interdyscyplinarne Centrum KET. Kolejny projekt, realizowany przez UMK i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, dotyczy budowy oraz wyposażenia w aparaturę badawczo-rozwojową Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK oraz utworzenia Centrum Przemysłów Kreatywnych, czyli 5 laboratoriów badawczych w WSG. Dofinansowanie na jego realizację to 38 milionów złotych.

 

Doposażenie infrastruktury naukowo-badawczej zakładają też projekty dwóch innych uczelnianych konsorcjów – UKW, UTP, UMK i Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi oraz UKW i UMK. W pierwszym przypadku chodzi o laboratoria dedykowane badaniom nad bezpieczeństwem żywności oraz tak zwaną żywnością spersonalizowaną; dofinansowanie wynosi blisko 20,5 miliona złotych. Przedsięwzięcie UKW i UMK, z dofinansowaniem prawie 10,5 mln złotych, dotyczy adaptacji i modernizacji budynków oraz doposażenia istniejących laboratoriów.

 

Lista projektów w ramach RPO 2014-2020 realizowanych przez uczelnie. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 grudnia 2020 r.

 

Centrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiCentrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiCentrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiCentrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiCentrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiCentrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiNowy sprzęt do badań chemicznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPNowy sprzęt do badań chemicznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPNowy sprzęt do badań chemicznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPNowy sprzęt do badań chemicznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPNowy sprzęt do badań chemicznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSprzęt do badań fizycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSprzęt do badań fizycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSprzęt do badań fizycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSprzęt do badań fizycznych w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP