Aktualności

Ślubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Ślubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Urzędnicy złożyli ślubowanie

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania” – to słowa ślubowania, które złożyło w piątek (19 lutego) jedenaścioro pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kończących służbę przygotowawczą.

 

– Praca w Urzędzie Marszałkowskim to bardzo odpowiedzialne zadanie, swoja pracą służą państwo mieszkańcom naszego regionu. Wierzę, że sumiennie wypełniając powierzone obowiązki, sprostają państwo wszystkim zawodowym wyzwaniom. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji w pracy – mówił marszałek Piotr Całbecki

 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku urzędniczym (również kierowniczym), podpisują umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. W tym czasie mają obowiązek odbycia służby przygotowawczej. Następnie zdają egzamin, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

  

Urzędnicy, którzy złożyli ślubowanie reprezentują departamenty:

  • Finansów,
  • Infrastruktury Drogowej,
  • Zdrowia,
  • Spraw Społecznych,
  • Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego,
  • Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego,
  • Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich,
  • Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego było to już 36 ślubowanie urzędników od wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

  

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 lutego 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2021 r.

 

Ślubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKPŚlubowanie urzędników, fot. Andrzej Goiński/UMWKP