Aktualności

Grupa osób podczas szkolenia, fot. Andrzej Goiński dla UWMKP
Fot. Andrzej Goiński dla UWMKP

Święto pozarządówek

Wspierają osoby wykluczone społecznie, poszukujące pracy, dzieci, seniorów, sportowców, ludzi kultury – 27 lutego pracownicy tzw. trzeciego sektora obchodzili swoje święto – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych.

– Działające w naszym regionie organizacje pozarządowe to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Święto organizacji pozarządowych jest okazją, by podziękować za ich zaangażowanie na rzecz regionu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W Kujawsko-Pomorskiem współpracę NGO-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – gremium tworzone przez reprezentantów sektora NGO-sów z całego województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Każdego roku pozarządówki z regionu otrzymują środki z budżetu województwa na realizację setek różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. Formą wsparcia dla organizacji pozarządowych jest także coroczny konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, np. środków unijnych lub krajowych. Konkurs trwa do 30 września.

Samorząd województwa co roku wyróżnia też najlepsze organizacje pozarządowe w regionie, przyznając nagrody w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”.

Trwa składanie rocznych deklaracji podatkowych. Przypominamy o możliwości przekazania 1 procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Opublikowaliśmy listę ngo-sów z naszego regionu, którym można przekazać takie wsparcie.

Do poniedziałku (28 lutego) NGO mogą składać wnioski o dofinansowanie na realizację projektów społecznych. W puli 3 miliony złotych.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 lutego 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2022 r.