Aktualności

Na zdjęciu monitor z włączoną stroną poparcia dla pozostawienia deklaracji, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Bronimy cennego zabytku piśmiennictwa. Podpisz deklarację w sieci!

Na uruchomionej przez Książnicę Kopernikańską stronie kodekskorwina.pl nadal można poprzeć deklarację z apelem do Sejmu o zaniechanie prac nad poselskim projektem ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier cennego manuskryptu będącego własnością naszej biblioteki. W internecie poparło ją już ponad 26 tysięcy osób. Poparcie dla naszego protestu przeciwko działaniom stanowiącym zagrożenie dla integralności polskiego dziedzictwa narodowego wyrażają też w oficjalnych stanowiskach instytucje, organizacje i osoby prywatne z całego kraju.

Musimy apelować do serc wszystkich posłów, którzy zasiadają w polskim Sejmie, i odnieść się do ich sumień. To jest polska racja stanu! – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Stanowiska, oświadczenia, opinie i listy otwarte popierające nasz punkt widzenia w tej sprawie i podjęte przez nas działania napływają od instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych także spoza regionu. Niektóre, z wyrazami oburzenia i apelami o wycofanie się z tej szkodliwej koncepcji, skierowane są bezpośrednio do reprezentantów najwyższych władz Polski.

Kodeks „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” to stworzony przez włoskich mistrzów w połowie  XV wieku spisany w formie poematu swego rodzaju katalog kolekcji manuskryptów iluminowanych słynnej Bibliothecae Corvinianae, jednego z najwspanialszych europejskich księgozbiorów renesansowych. Księga jest od XVI wieku związana z Toruniem – została przekazana bibliotece tworzącego się wówczas Gimnazjum Toruńskiego (Akademickiego), w tamtym czasie bardzo ważnego ośrodka intelektualnego w tej części Rzeczpospolitej. Jest najcenniejszą pozycją w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej, a w zgodnej opinii historyków także jednym z najcenniejszych zachowanych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV stulecia. Na początku lutego w  Sejmie złożony został poselski projekt ustawy, w myśl której Książnica Kopernikańska miałaby zostać de facto przymusowo wywłaszczona, a cenny wolumin zostałby przekazany na rzecz Węgier.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

25 lutego 2022 r.