Aktualności

Konferencja wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konferencja wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Prymas Polski: manuskrypt powinien pozostać na miejscu!

– Eksperci zwracają uwagę na to, w jak niezwykle dobrym stanie jest ten wolumin, który liczy sobie ponad 400 lat. To pokazuje pieczołowitość i troskę z jaką jest traktowany. Mamy do niego prawo! – mówił wicemarszałek Zbigniew Ostrowski podczas środowej (23 lutego) konferencji prasowej podsumowującej nasze działania w obronie zagrożonego wywiezieniem na Węgry cennego manuskryptu ze zbiorów toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej. Poinformował też, że głos w tej sprawie zabrał prymas Polski abp Wojciech Polak. Podpisz deklarację w sieci! 

 

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego prymas wyraził przekonanie, że odebranie cennego cymelium społeczności Torunia i regionu stanowić będzie niepowetowaną stratę.  „Uważam, że zabytek ten powinien pozostać w miejscu, w którym znajduje się od przeszło czterech stuleci” – czytamy w piśmie hierarchy, przekazanym również marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu.

 

Środowa konferencja prasowa wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego, któremu towarzyszyli dyrektor Książnicy Kopernikańskiej Danetta Ryszkowska-Mirowska i prof. Bartosz Awianowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, poświęcona była podsumowaniu wysiłków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pozostawienia cennego cymelium w naszym kraju. – W tej kwestii wypowiedziało się już wiele środowisk naukowych i nie było dotąd głosu, który by podnosił konieczność, motywowaną historycznie czy nawet politycznie, przekazania kodeksu na Węgry – podkreślił wicemarszałek Ostrowski. Dodał, że to, iż deklarację z apelem do Sejmu o zaniechanie prac nad projektem ustawy w tej sprawie podpisało ponad 25 tysięcy osób, świadczy o wyjątkowym zaangażowaniu społecznym.

 

Poinformował też o skierowanym dziś do marszałek Sejmu  Elżbiety Witek kolejnym piśmie samorządowych władz województwa. „Nie ustaniemy w wysiłkach komunikowania wszystkim, że podejmowana inicjatywa ustawodawcza pozostaje w sprzeczności z Konstytucją RP i innymi przepisami prawa. (…) Oczekujemy zdecydowanej deklaracji ze strony Pani Marszałek, że nasz kodeks zostanie zachowany w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej” – brzmi konkluzja dokumentu.  

 

Kodeks „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” to stworzony przez włoskich mistrzów w połowie  XV wieku spisany w formie poematu swego rodzaju katalog kolekcji manuskryptów iluminowanych słynnej Bibliothecae Corvinianae, jednego z najwspanialszych europejskich księgozbiorów renesansowych. Księga jest od XVI wieku związana z Toruniem – została przekazana bibliotece tworzącego się wówczas Gimnazjum Toruńskiego (Akademickiego), w tamtym czasie bardzo ważnego ośrodka intelektualnego w tej części Rzeczpospolitej. Jest najcenniejszą pozycją w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej, a w zgodnej opinii historyków także jednym z najcenniejszych zachowanych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV stulecia. 2 lutego w Sejmie złożony został poselski projekt ustawy, w myśl której Książnica Kopernikańska miałaby zostać de facto przymusowo wywłaszczona, a cenny wolumin zostałby przekazany na rzecz Węgier.

 

Kalendarium wydarzeń

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

23 lutego 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2022 r.

 

Konferencja wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego w Książnicy Kopernikańskiej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP