Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Stowarzyszenia bibliofilskie zabrały głos w sprawie naszego manuskryptu

Stowarzyszenia bibliofilskie w całym kraju protestują przeciwko możliwemu oddaniu Węgrom cennego manuskryptu ze zbiorów toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej, pozostającego w Toruniu od blisko pięciuset lat. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało złożone na ręce węgierskiej ambasador w Warszawie Orsolyai Zsuzsanny Kovács.

„Pragniemy podkreślić, że odebranie Polakom dzieła (…) będzie odebrane w naszym społeczeństwie jako wielka krzywda i niesprawiedliwość. (…) [Może też przyczynić się] do negatywnego postrzegania Węgrów w Polsce.” – czytamy w piśmie, pod którym podpisali się prezesi towarzystw bibliofilskich w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Kaliszu i Toruniu.

To kolejny stanowczy głos w debacie w sprawie przyszłych losów toruńskiego kodeksu, zapoczątkowanej 11 lutego konferencją prasową marszałka Piotra Całbeckiego i dyrektora Książnicy Kopernikańskiej Danetty Ryszkowskiej-Mirowskiej. Stanowiska, oświadczenia, opinie i listy otwarte popierające nasz punkt widzenia w tej sprawie i podjęte przez nas działania napływają od instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych także spoza regionu. Są wśród nich także m.in. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Muzeów i Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.

Kodeks „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” to stworzony przez włoskich mistrzów w połowie  XV wieku spisany w formie poematu swego rodzaju katalog kolekcji manuskryptów iluminowanych słynnej Bibliothecae Corvinianae, jednego z najwspanialszych europejskich księgozbiorów renesansowych. Księga jest od XVI wieku związana z Toruniem – została przekazana bibliotece tworzącego się wówczas Gimnazjum Toruńskiego (Akademickiego), w tamtym czasie bardzo ważnego ośrodka intelektualnego w tej części Rzeczpospolitej. Jest najcenniejszą pozycją w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej, a w zgodnej opinii historyków także jednym z najcenniejszych zachowanych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV stulecia. W Sejmie złożony został poselski projekt ustawy, w myśl której Książnica Kopernikańska miałaby zostać de facto przymusowo wywłaszczona, a cenny wolumin zostałby przekazany na rzecz Węgier.

Zobacz:

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

21 lutego 2022 r.