Aktualności

Konferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Kodeks Korwina ma swoje miejsce w Polsce

Marszałek Piotr Całbecki otworzył piątkową (18 lutego) transmitowaną online z toruńskiego Ratusza Staromiejskiego konferencję naukową „Dlaczego kodeks Korwina powinien pozostać w Toruniu” z udziałem m.in. bibliologa prof. Arkadiusza Wagnera i historyka literatury prof. Jana Malickiego. Podpisz deklarację w sieci!  Apel do Sejmu i rządu w sprawie kodeksu Korwina

– Jestem przekonany, że – po podpisanej w Toruniu deklaracji w obronie manuskryptu, pod którą w sieci podpisują się teraz tysiące osób, po wielu napływających do Torunia wyrazach poparcia dla naszej postawy w obronie tego cennego zabytku piśmiennictwa – uda nam się przekonać wszystkich jeszcze wątpiących, że ten dokument powinien zostać zachowany dla Torunia i naszej ojczyzny – powiedział marszałek Piotr Całbecki otwierając konferencję, w której uczestniczyli m.in. przedstawicie środowisk intelektualnych reprezentujących ośrodki w całym kraju, a także młodzież toruńskich szkół. Poza specjalizującymi się w zagadnieniach związanych z cymeliami naukowcami głos zabrał m.in. senator Ryszard Bober. Związany z naszym regionem parlamentarzysta poinformował o poparciu dla naszego stanowiska w sprawie cennego woluminu ze strony senackiej Komisji Kultury. Komisja przyjęła w tej sprawie stanowisko, które przesłała m.in. marszałek Sejmu Elżbiecie Witek.

W swoich wystąpieniach mówcy podkreślali, że nie istnieje żaden realny powód, dla którego kodeks, znajdujący się w toruńskich zbiorach od kilku stuleci, pozyskany w sposób legalny, miałby opuścić mury Książnicy Kopernikańskiej, biblioteki z korzeniami w XVI wieku, która z pietyzmem dba o swoje cymelia. Padały też argumenty prawne, w tym argument o niekonstytucyjności prawa, które odbierałoby nam cenny wolumin.

Kodeks „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem” – znajdujący się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu cenny zabytek piśmiennictwa – to stworzony przez włoskich mistrzów w połowie  XV wieku spisany w formie poematu swego rodzaju katalog kolekcji manuskryptów iluminowanych słynnej Bibliothecae Corvinianae, jednego z najwspanialszych europejskich księgozbiorów renesansowych. Związana z Toruniem od XVI wieku księga jest jednym z najcenniejszych zachowanych zachodnioeuropejskich rękopisów iluminowanych z XV stulecia. W Sejmie złożony został poselski projekt ustawy, w myśl której Książnica Kopernikańska miałaby zostać de facto przymusowo wywłaszczona, a cenny wolumin zostałby przekazany na rzecz Węgier.

Zobacz też:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

17 lutego 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2022 r.

Konferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Dlaczego kodeks Korwina powinien zostać w Toruniu”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP