Aktualności

Sejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Sejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę (UA)

Na nadzwyczajnym posiedzeniu sejmik województwa przez aklamację przyjął stanowisko, w którym stanowczo potępia zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i podległe mu instytucje udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy obywatelom Ukrainy zmuszonym do opuszczenia ojczyzny z powodu działań wojennych. 

Українська версія внизу сторінки

Na nadzwyczajnym posiedzeniu sejmik województwa przez aklamację przyjął stanowisko, w którym stanowczo potępia zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i podległe mu instytucje udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy obywatelom Ukrainy zmuszonym do opuszczenia ojczyzny z powodu działań wojennych.

Czujemy oddech mocy zła. Musimy stanąć po stronie dobra, po stronie prawdy, po stronie godności człowieka i jego niezbywalnego prawa do wyboru drogi, którą chce iść, jako człowiek i jako naród. Nie będzie wolnej Polski bez wolnej Ukrainy! (…) Waszym bohaterom, żołnierzom walczącym na froncie, przekażcie, że w ich ofierze jest wasza przyszłość. Chwała Ukrainie! – mówił w poruszającym wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki. Jako członek Europejskiego Komitetu Regionów zadeklarował pełne poparcie dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Podkreślił, że samorząd województwa kujawsko-pomorskiego stawia do dyspozycji ukraińskich uchodźców nasze szpitale i sanatoria, możliwe jest też zorganizowane nauki dla ukraińskich dzieci w oparciu o Zespół Szkół nr 1 Ciechocinku. (wideo)

Podczas krótkiego briefingu przed posiedzeniem gospodarz województwa poinformował dziennikarzy, że wsparcie dla Ukraińców koordynowane jest przez administrację rządową, z którą marszałkowska administracja województwa pozostaje w stałym kontakcie. (Praktyczne informacje dla uchodźców z Ukrainy na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy)

Marszałek Piotr Całbecki dodał, że Urząd Marszałkowski prowadzi konsultacje z Regionalną Izbą Obrachunkową, których celem jest uruchomienie rezerwy budżetowej na potrzeby wsparcia uchodźców zza wschodniej granicy.

Gośćmi sesji byli m.in. konsul honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora oraz prof. Aleksander Skaliy i prof. Swietłana Kaszuba, ukraińscy naukowcy pracujący w bydgoskiej Wyższej Szkole Gospodarki, proboszcz parafii prawosławnej w Toruniu ksiądz Mikołaja Hajduczenia, urodzona na Ukrainie lekarka z toruńskiego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dr Tetiana Rzymyszkiewicz, a także ukraińscy studenci kujawsko-pomorskich uczelni.

„Każdy z nas zasługuje na taki dom, w którym nasze dzieci będą mogły wzrastać w miłości i poczuciu bezpieczeństwa. Stanowczo potępiamy brutalną politykę Rosji wobec Ukrainy, w tym wszelkie akty agresji, kierowane również wobec ludności cywilnej, naruszania integralności granic, łamania zasad prawa międzynarodowego, które wywołują śmierć i zniszczenie oraz prowadzą do zachwiania pokoju w Europie.” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Zobacz:

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

25 lutego 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2022 r.

Sejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKPSejmik przyjął stanowisko potępiające rosyjską agresję na Ukrainę, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Ми засуджуємо російську агресію проти України

На надзвичайному засіданні сеймік воєводства шляхом акламації прийняв становисько, в якому рішуче засудив злочинну агресію Росії щодо України. Самоврядування Куявсько-Поморського воєводства та підпорядковані йому установи нададуть всю необхідну допомогу громадянам України, що були вимушені залишити батьківщину через військові дії.

– Ми відчуваємо подих сил зла. Ми мусимо стати на боці добра, на боці правди, на боці гідності людини та її невід’ємного права обрати шлях, яким вона хоче йти, як особистість і як нація. Не буде вільної Польщі без вільної України! (…) Перекажіть своїм героям, солдатам, які воюють на фронті, що їх жертва — то є ваше майбутнє. Слава Україні! – сказав у зворушливій промові маршал Піотр Цалбецькі. Як член Європейського Комітету Регіонів він заявив про повну підтримку членства України в Європейському Союзі. Він наголосив, що місцева влада Куявсько-Поморського воєводства надає в розпорядження українських біженців наші лікарні та санаторії, також можна організувати навчання для українських дітей на базі Шкільного комплексу №1 у Чехочінеку. (відео)

Під час короткого брифінгу перед засіданням господар воєводства проінформував журналістів, що підтримку для українців координує державна адміністрація, з якою маршальська адміністрація воєводства залишається в постійному контакті. (Практична інформація для біженців з України на сторінці Уряду Куявсько-Поморського воєводства в Бидгощі)

Маршал Піотр Цалбецькі додав, що Офіс маршала проводить консультації з Регіональною Рахунковою Палатою, метою яких є активація бюджетного резерву для підтримки біженців із-за східного кордону.

Серед гостей сесії були Почесний консул України в Бидгощі Кшиштоф Сікора/Krzysztof Sikora, а також проф. Олександр Скалій/Aleksander Skaliy та проф. Світлана Кашуба/Swietłana Kaszuba, українські вчені, що працюють у Вищій Школі Господарства в Бидгощі, священик православної парафії в Торуні ксьондз Микола Гайдученя/Mikołaja Hajduczenia, народжена в Україні лікарка з Воєводського комплексного шпиталя в Торуні д-р Тетяна Ржимишкевич/Tetiana Rzymyszkiewicz, а також українські студенти Куявсько-Поморських вузів.

«Кожен з нас заслуговує на такий дім, де наші діти зможуть зростати в любові та почутті безпеки. Ми рішуче засуджуємо жорстоку політику Росії щодо України, включаючи всі акти агресії, спрямовані також проти мирного населення, порушення цілісності кордонів та норм міжнародного права, що спричиняють смерть і руйнування та можуть похитнути мир в Європі». – читаємо в прийнятій позиції.

Подивіться:

Прес-служба Маршальської Установи

25 лютого 2022 року
Останнє оновлення: 6 березня 2022 року

fot.: Сеймік прийняв становисько, що засуджує російську агресію проти України/fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP