Aktualności

Posiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek Piotrowski
Posiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek Piotrowski

Reprezentacja organizacji pozarządowych piątej kadencji

Rozpoczyna się piąta kadencja Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, gremium tworzonego przez reprezentantów sektora ngo-sów z całego województwa. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 19 lutego w Urzędzie Marszałkowskim.

 

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Sejmik Organizacji Pozarządowych to – obok Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – najważniejszy organ budujący proces współpracy NGO-sów z samorządem województwa. Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

Delegaci na nową, czteroletnią kadencję sejmiku zostali wyłonieni podczas spotkań organizacji pozarządowych, które odbyły się na terenie powiatów naszego regionu. Swój akces do sejmiku zgłosiły również organizacje sieciowe. Przewodniczącą sejmiku została Jolanta Pisarska-Bitowt, w prezydium znaleźli się też Ryszard Ulatowski, Ilona Borowska, Violetta Skorupińska i Daniel Brożek. W spotkaniu uczestniczył członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. 

 

Lista członków sejmiku organizacji pozarządowych V kadencji

 

Jako główne cele działalności Sejmik stawia sobie:

  • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i konsolidacja sektora pozarządowego oraz angażowanie w życie publiczne wszystkich jego podmiotów;
  • wypracowywanie propozycji rozwiązań z zakresu wspierania społeczeństwa obywatelskiego, monitorowanie procesu ich wdrażania oraz tworzenie i utrzymywanie sprawnego systemu komunikacji pomiędzy organizacjami działającymi na terenie województwa.

 

Do zadań Sejmiku Organizacji Pozarządowych realizowanych we współpracy z samorządem województwa należą między innymi:

  • inicjowanie, współtworzenie i opiniowanie projektów ustaw, uchwał i innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju,
  • wypracowywanie i prezentowanie wspólnego stanowiska odnośnie aktualnych zagadnień, problemów i rozwiązań, w szczególności dotyczących sektora pozarządowego województwa i kraju,
  • inicjowanie i wspieranie działań integrujących sektor pozarządowy,
  • opiniowanie działań organizacji pozarządowych i udzielanie im rekomendacji,
  • promowanie zasad etycznych w organizacjach pozarządowych.

 

Czytaj też:

 

Departament Spraw Społecznych oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 lutego 2019 r.

ostatnia aktualizacja: 20 lutego 2020 r.

 

 

Posiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek PiotrowskiPosiedzenie inauguracyjne Sejmiku Organizacji Pozarządowych V kadencji, fot. Jacek Piotrowski