Aktualności

Przestrzenią dla działalności organizacji pozarządowych są m.in. sport i rekreacja, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Przestrzenią dla działalności organizacji pozarządowych są m.in. sport i rekreacja, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Rodzynki z pozarządówki

Do 11 kwietnia czekamy na zgłoszenia w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, w którym wyróżnimy najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych z regionu, przyznając ich twórcom i realizatorom nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W puli 40 tysięcy złotych. Zapraszamy do udziału!

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Ideą konkursu „Rodzynki z pozarządówki” jest wsparcie mniejszych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, realizujących interesujące, nowatorskie projekty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

To już szesnasta edycja konkursu. Czekamy na zgłoszenia dotyczące projektów na rzecz pożytku publicznego, realizowanych w ubiegłym roku przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty trzeciego sektora, w tym działające na tym polu instytucje kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.

Uczestnicy konkursu:

  • bezpośredni realizatorzy zgłaszanego projektu (inicjatywy społecznej)
  • posiadający siedzibę i działający w naszym regionie
  • z rocznymi przychodami nie wyższymi niż 300 tys. zł.

Nagrody mają charakter pieniężny, łączna pula wynosi w tym roku 40 tysięcy złotych. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w trzech poprzednich edycjach.

Zgłoszenia konkursowe należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Rodzynki z pozarządówki”

Termin składania wniosków upływa 11 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego).

Wśród ubiegłorocznych laureatów znaleźli się między innymi: Fundacja Profesora Ciekawskiego, Stowarzyszenie „Porozumienie Chełmińskie”, Kuźnia Talentów. Peron 9 i 3/4, Klub Żeglarski Kormoran Janikowo i Stowarzyszenie Miłośników Szkoły „Kubusiowi Przyjaciele”.

Poniżej informacje o ostatnich trzech edycjach konkursu:

Urząd Marszałkowski wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W puli środków, które trafią do NGO na te działania w 2023 roku jest blisko 7 mln złotych. W strukturze Urzędu Marszałkowskiego funkcjonuje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (strona internetowa prowadzona przez Biuro), ważną rolę konsultacyjną i doradczą spełniają Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trwa składanie rocznych deklaracji podatkowych. Zachęcamy do przekazania 1,5 procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

29 marca 2023 r.