Aktualności

fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP
fot. Szymon Zdziebło, tarantoga.pl dla UMWKP

Nowy plan na kujawsko-pomorskie drogi

Rozpoczynamy prace nad nowym Planem Rozwoju Sieci Drogowej na Kujawach i Pomorzu 2024-2030+. Za pośrednictwem strony internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich do 5 maja prowadzone są wstępne konsultacje w tej sprawie. Tylko w tym roku na inwestycje na wojewódzkich drogach samorząd województwa przeznaczył pół miliarda złotych. Zaawansowane prace prowadzimy nad naszym programem budowy obwodnic.

Wojewódzkie drogi w Kujawsko-Pomorskiem to wciąż duży plac budowy. W tym roku ukończymy między innymi duże projekty związane z kompleksową rozbudową kilku wojewódzkich dróg. Są wśród nich miedzy innymi zadania związane:

Zaawansowane prace są prowadzone również m.in. przy:

Zlecamy  też kolejne inwestycje i remonty:

– Równocześnie z myślą o następnych  latach oraz jak najlepszym wykorzystaniu środków samorządowych, centralnych i unijnych będziemy przygotowywać do realizacji kolejne zadania – mówi marszałek Piotr Całbecki.  – Dlatego właśnie rozpoczynamy prace nad nowym Planem Rozwoju Sieci Drogowej. Dokument wskaże inwestycje do realizacji, uwzględni także rozwój sieci dróg rowerowych, poprawę bezpieczeństwa i działania związane z odtwarzaniem przydrożnych alei drzew.

 

W pierwszej kolejności analizowane będą między innymi propozycje gmin i powiatów. Od 7 kwietnia do 5 maja wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogą też składać wnioski do planu w ramach wstępnych konsultacji. W tym celu działa zakładka na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich, gdzie udostępnione są m.in. formularz oraz dodatkowe informacje o Planie Rozwoju Sieci Drogowe.

Plan Rozwoju Siec Drogowej będzie podstawowym dokumentem, który pozwoli realizować cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednym z jej głównych celów jest dostępna przestrzeń i czyste środowisko. Osiągnięcie go będzie łatwiejsze z przemyślanym planem, który uwzględniać ma szereg już wcześniej zidentyfikowanych problemów do rozwiązania. W zakresie inwestycji drogowych  to przede wszystkim:

  • budowa nowych obwodnic
  • likwidacja miejsc niebezpiecznych
  • modernizacja liniowa kolejnych dróg wojewódzkich
  • rozbudowa infrastruktury rowerowej
  • ochrona dróg przed degradacją

Plan określi cele, które możliwe będą do realizacji w oparciu o fundusze jakimi dysponuje samorząd województwa do 2030 roku.  Warto podkreślić, że na infrastrukturę drogową Urząd Marszałkowski zabezpiecza środki własne oraz fundusze zewnętrzne (unijne oraz krajowe). Szereg zadań przygotowywanych jest również w partnerstwie z samorządami lokalnymi. Plan pozwoli też wybrać do realizacji priorytetowe zadania określone w strategii rozwoju województwa, która wykracza poza rok 2030. By jak najlepiej wykorzystać środki opracowane zostaną kryteria do typowania inwestycji wskazanych do realizacji. W pracach nad dokumentem uwzględnimy również konieczność zmiany kategorii części dróg wojewódzkich. Dużą liczbę odcinków dawnych dróg krajowych województwo przejęło m.in. wraz z oddaniem do użytku trasy ekspresowej S5. Kolejne istotne zmiany nastąpią po wybudowaniu trasy ekspresowej S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem. Planując rozwój sieci drogowej uwzględnimy uwarunkowania środowiskowe. Przebudowę i budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich zamierzamy łączyć między innymi z realizacją nasadzeń alejowych drzew oraz krzewów pełniących funkcję izolacyjną. Szczególną uwagę zwrócimy także na minimalizację wpływu nowych inwestycji na klimat akustyczny. Już na tym etapie będziemy wstępnie określać pożądane rozwiązania takie jak ciche nawierzchnie. Szczegółowo przeanalizowane zostaną zmieniające się przepisy i wymogi projektowe dotyczące projektowania i budowy dróg wojewódzkich. Chociaż dokument będzie odnosił się do inwestycji, uwzględniać będzie rolę odpowiedniego utrzymania, co ma ogromny wpływ na trwałość nowej infrastruktury.

W drugiej połowie roku dokument poddamy dwuetapowym konsultacjom społecznym. Wstępnie zakładamy zakończenie prac nad Planem Rozwoju Sieci Drogowej w połowie przyszłego roku.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

6 kwietnia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2023 r.