Aktualności

Remont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, Mapa
Remont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, Mapa

Intensywne prace na trasie Stolno-Wąbrzeźno

Postępują prace przy największej aktualnie realizowanej inwestycji drogowej w województwie – gruntownej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej powiaty chełmiński i wąbrzeski z węzłem autostradowym w Lisewie. Koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 177 milionów złotych. W ostatnich tygodniach prace rozpoczęły się m.in. w Lisewie i Płużnicy.

Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu (Świecia, Chełmna, Brodnicy i Wąbrzeźna) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Wartość całej inwestycji na blisko 29-kilometrowej trasie ze Stolna do Wąbrzeźna to 177 milionów złotych. Jest ona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace budowlane podzielono na dwa etapy. W listopadzie 2020 roku podpisana została umowa wznawiającą prace na odcinku pomiędzy węzłem autostradowym w Lisewie a WąbrzeźnemUmowa na modernizację kolejnego odcinka (Stolno-Lisewo) została zawarta na początku ubiegłego roku. Za przebudowę obu odcinków odpowiada konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud. Planowany termin ukończenia prac to grudzień 2022 roku.

Wiele frontów drogowych robót

Wykonawca w ostatnich tygodniach rozpoczął pracę na mocno zurbanizowanych terenach w Lisewie (powiat chełmiński) oraz w Płużnicy (powiat wąbrzeski). Prowadzone są tam przede wszystkim roboty rozbiórkowe oraz przy przebudowie sieci teletechnicznych. Ruch w Lisewie odbywa się wahadłowo. Niebawem ruszają też prace związane z budową ostatnich rond w Płużnicy (na połączeniu z drogą na Kotnowo) oraz minironda w Lisewie (u zbiegu ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska). Na odcinku od autostradowego wiaduktu do Wąbrzeźna szereg prac wykonywanych jest przy budowie ścieżki rowerowej. Równocześnie powstają utwardzane zjazdy na pola i posesje. Duży zakres robót realizowany jest również w Kornatowie w pobliżu przejazdu kolejowego.

Wiosną wykonawca zrealizował:

 • duży zakres prac związany z profilowaniem rowów odwodnieniowych oraz skarp
 • budowę rondo w Krusinie,
 • budowę kolejnych odcinków nasypu ścieżki rowerowej,
 • utwardzenie pobocza m.in. na odcinku z Wąbrzeźna do miejscowości Trzcianek,
 • przebudowę dużej części uzbrojenia podziemnego,
 • montaż oświetlenia w Stolnie, Wąbrzeźnie i miejscowości Trzcianek.

 

Tak zmieni się droga

 

W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Prace wykonane wcześniej pozwoliły ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami, a trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowane zostanie rondo. Takie rozwiązanie zastosowane będzie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska. Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostaną od niego odsunięte. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych, a w Lisewie powstanie drogowa stacja meteorologiczna. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem pojawi się pięć skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowane zostaną na przecięciu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo (większość prac zrealizowana), Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek (zrealizowane).

Dzięki wsparciu przedstawicieli samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym modernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

 

Inwestycja w liczbach:

 • 28,5 km to długość całej modernizowanej trasy (Lisewo-Wąbrzeźno 14,5 km; Stolno-Lisewo 14 km)
 • koszt prac na odcinku Lisewo-Wąbrzeźno 69 mln zł, Stolno-Lisewo 69 mln zł
 • wartość całej inwestycji: 177 mln zł
 • liczba nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym: 7
 • gwarancja: 7 lat.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 lipca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2022 r.

Remont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPRemont drogi wojewódzkiej 548 – Lisewo, Mapa