Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Rodzina to wartość

Wtorkowa (17 maja) debata w Brodnicy jest kolejną odbywającą się w ramach przygotowań do prac nad Kujawsko-pomorskim programem wspierania rodzin 2023-2028. Spotkania, w których uczestniczą przedstawiciele zajmujących się problematyką rodziną organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych, powinny pozwolić na postawienie diagnozy społecznej, będącej podstawą do opracowania dokumentu.

Pierwsze tego rodzaju spotkanie odbyło się 10 maja w Inowrocławiu, kolejne zaplanowane są 14 czerwca we Włocławku i we wrześniu w Grudziądzu. Zarząd województwa powinien przyjąć gotowy dokument w listopadzie-grudniu.

Nasz program wspierania rodzin 2023-2028 jest kolejnym takim aktem dotyczącym celów i działań w tym segmencie polityki społecznej.

– W programie na lata 2014-2022 zasadniczy akcent położyliśmy na promocję rodziny jako ważnej wartości i ważnego składnika życia społecznego. I można powiedzieć, że poprzez system inicjatyw udało nam wyjść publicznie z pozytywnym przekazem dotyczącym rodzicielstwa, ojcostwa, wartości, jakie niesie ze sobą kochająca się, zdrowa rodzina. Udało się też ugruntować współpracę samorządu województwa z działającymi w tej dziedzinie polityki społecznej organizacjami trzeciego sektora, wzmocniliśmy również profesjonalizację kadr instytucjonalnego wsparcia rodzin i instytucji pieczy zastępczej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Zobacz też:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

17 maja 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2022 r.