Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rodziną silni

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otrzymał doroczną Nagrodę Międzynarodowej Federacji na rzecz Rozwoju Rodziny (2022 IFFD Award) za konsekwentne prowadzenie prorodzinnej polityki społecznej, w tym stworzenie sieci ośrodków oferujących rodzinom kompleksowe poradnictwo i specjalistyczne wsparcie. Oficjalne ogłoszenie o przyznaniu nagrody miało miejsce w czwartek (10 lutego) w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Podczas wydarzenia zebrani wysłuchali nagranego kilka dni temu wystąpienia marszałka Piotra Całbeckiego.  

– Nasza cywilizacja jest silna rodziną. Jeśli będziemy dbać o rodziny, to możemy być również spokojni o zrównoważony, pokojowy rozwój oraz o przyszłość naszych dzieci. Jestem dumny, że podobnie myślą mieszkańcy naszego regionu. Ta nagroda to dla nas ogromny zaszczyt – podkreślił w wystąpieniu gospodarz naszego województwa. (audio)

IFFD Award to najbardziej prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie w tym segmencie polityki społecznej. Przyznająca je Międzynarodowa Federacja na rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD) to jedna z największych globalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, posiadająca generalny status konsultacyjny przy ONZ (konkretnie przy Radzie  Gospodarczej i Społecznej ONZ – ECOSOC). Ta działająca w 68 krajach na pięciu kontynentach niezależna organizacja pozarządowa, z rozbudowaną siecią wolontariuszy na całym świecie, została założona pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Jej zasadniczą misją jest wspieranie rodzin przede wszystkim poprzez dzielenie się wiedzą, w tym szkolenia i konferencje. IFFD regularnie organizuje poświęcone tej tematyce międzynarodowe kongresy.

Czwartkowa uroczystość odbyła się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, podczas konferencji IFFD poświęconej zdrowiu psychicznemu w rodzinach w czasach Covid-19, będącej wydarzeniem towarzyszącym dorocznej sesji Komisji Rozwoju Społecznego ONZ.

Przedstawiciel IFFD Ignacio Socias był naszym gościem w październiku 2021, kiedy jako pierwszy region w Europie Środkowo-Wschodniej przystąpiliśmy do Deklaracji Weneckiej, której sygnatariuszami są samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej.

Marszałkowska administracja w Kujawsko-Pomorskiem od lat konsekwentnie realizuje ambitny program prospołeczny i prorodzinny, którego elementy pojawiają się we wszystkich kolejnych strategiach rozwoju województwa. Dostrzeżone przez IFFD w marszałkowskiej ofercie wsparcia społecznego centra wspierania rodzin, funkcjonujące we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego, świadczą  specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną rodzinom z problemami oraz instytucjom pieczy zastępczej. Liderem programu, finansowanego ze środków europejskich w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Kontynuacja została zapisana w najnowszej nowelizacji Strategii rozwoju województwa.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

10 lutego 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2022 r.

Kujawsko-Pomorskie nagrodzone 2022 IFFD Award, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKujawsko-Pomorskie nagrodzone 2022 IFFD Award, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKujawsko-Pomorskie nagrodzone 2022 IFFD Award, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKujawsko-Pomorskie nagrodzone 2022 IFFD Award, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKujawsko-Pomorskie nagrodzone 2022 IFFD Award, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKujawsko-Pomorskie nagrodzone 2022 IFFD Award, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP