Aktualności

Spotkanie sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, Bruksela 30 marca 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP
Spotkanie sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, Bruksela 30 marca 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

W Brukseli o wsparciu dla uchodźców (UA)

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w środę (30 marca) w Brukseli w spotkaniu sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej poświęconym podsumowaniu minionego roku i najlepszym realizowanym projektom adresowanym do rodzin. Gospodarz naszego województwa w swoim wystąpieniu mówił m.in. o wsparciu dla uchodźców z Ukrainy. Zebrani nagrodzili jego wystąpienie długimi brawami.

Українська версія внизу сторінки

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w środę (30 marca) w Brukseli w spotkaniu sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej poświęconym podsumowaniu minionego roku i najlepszym realizowanym projektom adresowanym do rodzin. Gospodarz naszego województwa w swoim wystąpieniu mówił m.in. o wsparciu dla uchodźców z Ukrainy. Zebrani nagrodzili jego wystąpienie długimi brawami.

 

– Czynimy wszystko by wesprzeć ukraińskie rodziny i pomóc im, by czuły się w Kujawsko-Pomorskiem jak w domu. Jestem dumny z mieszkańców regionu, którzy [w obecnej sytuacji międzynarodowej] myślą globalnie, podobnie jak ludzie na całym świecie, w trosce o przyszłość własną i przyszłość swoich dzieci. Widzimy to w także w bezinteresownym wsparciu dla Ukraińców – stwierdził marszałek Piotr Całbecki. 

 

W części roboczej panelu wystąpiła dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego w kujawsko-pomorskim Urzędzie Marszałkowskim Sylwia Tubielewicz-Olejnik, która przedstawiła nasz dedykowany rodzinom z problemami i instytucjom pieczy zastępczej program „Rodzina w centrum”, oferujący specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną. Obecnie obejmujemy nim także zmagające się z traumą wojenną rodziny ukraińskich uchodźców, które muszą się też zmierzyć z koniecznością odbudowy własnego życia na obczyźnie.

 

Organizatorem spotkania, które odbyło się w kompleksie Parlamentu Europejskiego, była Międzynarodowa Federacja Rozwoju Rodziny, która koordynuje wysiłki sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej i współpracuje na tym polu z Organizacją Narodów Zjednoczonych.  

 

Sygnatariuszami Deklaracji Weneckiej są, w liczbie dwustu, samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do tej grupy.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

31 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2022 r.

 

Spotkanie sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, Bruksela 30 marca 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSpotkanie sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, Bruksela 30 marca 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSpotkanie sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, Bruksela 30 marca 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSpotkanie sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, Bruksela 30 marca 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSpotkanie sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, Bruksela 30 marca 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKPSpotkanie sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, Bruksela 30 marca 2022, fot. Mieszko Matusiak/UMWKP

 

 

У БРЮССЕЛІ ПРО ПІДТРИМКУ БІЖЕНЦІВ

Зустріч підписантів Венеціанської Декларації, Брюссель, 30 березня 2022 р., фото: Мєшко Матущяк /UMWKP

У середу (30 березня) у Брюсселі маршал Пьотр Цалбецькі взяв участь у зустрічі підписантів Венеціанської Декларації, присвяченій підсумкам минулого року та найкращим реалізованим проектам, спрямованим на сім’ї. У своїй промові господар нашого воєводства серед іншого сказав: про підтримку біженців з України. Глядачі винагородили його виступ тривалими оплесками.

Ми робимо все, щоб підтримати українські сім’ї та допомогти їм почуватися в Куявсько-Поморському воєводстві, як вдома. Я пишаюся мешканцями регіону, які (в нинішній міжнародній ситуації) мислять глобально, як люди в усьому світі, дбаючи про своє майбутнє та майбутнє своїх дітей. Ми бачимо це також у безкорисливій підтримці українців, – сказав маршал Пьотр Цалбецькі.

Під час зустрічі  виступила директор Департаменту Зовнішньої Співпраці та Економічного Розвитку  Куявсько-Поморського Уряду Маршалківського Сільвія Тубєлевич-Олейнік, яка представила нашу програму „Сім’я в центрі”, присвячену проблемним сім’ям, що пропонує спеціалізоване консультування та психологічну, соціотерапевтичну та юридичну допомогу. В цей час, ми також охоплюємо сім’ї українських біженців, які також стикаються з необхідністю відновлення свого життя на чужині.

Зустріч, яка відбулася в комплексі Європейського парламенту, була організована Міжнародною Федерацією Розвитку Сім’ї, яка координує зусилля підписантів Венеціанської Декларації та співпрацює в цій сфері з ООН.

Підписантами Венеціанської Декларації є близько двохсот муніципальних і регіональних урядів у всьому світі, які дотримуються принципу сталого розвитку в області широкого розуміння соціальної та сімейної політики. Самоврядування Куявсько-Поморського воєводства першим у Центральній та Східній Європі долучилося до цієї групи.

 

 

Беата Кшемінська

речник Уряду Маршалківського

 

31 березня 2022 р.

Востаннє оновлено: 1 квітня 2022 р.