Aktualności

Ukraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Ukraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Cel: włączenie społeczne Ukraińców (UA)

5 mln 145 tysięcy złotych to uruchomione ostatnią nowelizacją budżetu województwa kolejne środki na pomoc dla Ukrainy. Samorząd województwa przeznacza obecnie na tego typu wsparcie łącznie 7 milionów złotych. Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że celem naszych działań na rzecz uchodźców wojennych jest pełne włączenie społeczne – bezpłatna nauka języka, praca, mieszkanie, szkoły, zabezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Українська версія внизу сторінки

5 mln 145 tysięcy złotych to uruchomione ostatnią nowelizacją budżetu województwa kolejne środki na pomoc dla Ukrainy. Samorząd województwa przeznacza obecnie na tego typu wsparcie łącznie 7 milionów złotych. Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że celem naszych działań na rzecz uchodźców wojennych jest pełne włączenie społeczne – bezpłatna nauka języka, praca, mieszkanie, szkoły, zabezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Z naszych punktów informacyjno-doradczych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku, w których dyżurują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, a także tłumacze, psycholodzy, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skorzystało dotąd 1000 osób. Punkty współpracują ze służbami wojewody i samorządami lokalnymi w całym regionie, a ostatnio także z Konsulatem Ukrainy w Gdańsku, który zorganizował w nich dyżury konsularne wicekonsula Oleksandra Martsiniva (poniedziałek i wtorek w Bydgoszczy, w środę w Toruniu, dziś we Włocławku).

Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, gotowych podjąć pracę w którymś z takich punktów. Lokalizacja i kontakt oraz informacja o zbiórce pieniędzy

Ponad 2 tysiące – tyle wydaliśmy dotąd uchodźcom bezpłatnych gorących posiłków. Na razie wydaje je stołówka w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, ale wkrótce otworzymy podobne jadłodajnie w Bydgoszczy i Włocławku. Zapotrzebowanie wciąż jest duże.

Coraz lepiej radzi sobie z programem adresowanym do Ukraińców nasza e-Szkoła. W ciągu pierwszych 9 dni funkcjonowania odnotowała 45 tysięcy odsłon. Poza programem przedmiotowym, który konsekwentnie rozbudowujemy, oraz wsparciem psychologicznym wkrótce zaproponujemy też otwarte wieczorowe kursy języka polskiego dla wszystkich chętnych oraz kursy zawodowe.

300 firm zgłosiło jak dotąd chęć zatrudnienia Ukraińców. Dzięki tym ofertom udało się w krótkim czasie znaleźć zatrudnienie dla 120 osób. Obecnie w różnych naszych ośrodkach (m.in. uzdrowiska i ośrodki edukacji ekologicznej) gościom zza wschodniej granicy udostępniamy 167 miejsc tymczasowego zamieszkania.

Przyjęliśmy podopiecznych ewakuowanego w związku z działaniami wojennymi domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie, których umieściliśmy w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu. To osoby w większości głęboko niepełnosprawne intelektualne, niektóre leżące i wymagające żywienia dojelitowego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ekspresowym tempie organizuje tu dla nich dom pomocy społecznej w naszym, czyli europejskim, standardzie terapeutycznym. Od początku pracują tu jako wolontariusze m.in. polscy lekarze, pielęgniarki i siostry zakonne. Poszukujemy podmiotów gotowych wyposażyć dla ośrodka plenerowy plac zabaw.

Na Ukrainę wysłaliśmy dwa konwoje humanitarne z darami dla mieszkańców partnerskich obwodów chmielnickiego i żytomierskiego. Do ogarniętego wojną kraju zawieźliśmy lekarstwa, materiały opatrunkowe i higieniczne, namioty, koce i śpiwory oraz agregaty prądotwórcze.

Marszałek Piotr Całbecki poinformował, że w celu rozwiązania problemów wywołanych wojną na Ukrainie, w tym problemów uchodźczych, uruchomimy wkrótce kolejne środki w wysokości 40 milionów złotych. Będą to środki Unii Europejskiej, m.in. w ramach REACT-EU. Uruchomimy dzięki temu m.in. specjalną ścieżkę dofinansowania projektów pomocowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

21 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022 r.

Ukraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUkraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUkraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUkraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUkraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUkraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUkraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKPUkraińscy uchodźcy w punkcie informacyjno-doradczym w Toruniu, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Мета: соціальна інклюзія українців

5 млн. 145 тис. злотих – це кошти допомоги Україні, започатковані з останньою поправкою до воєводського бюджету. Самоврядування воеводства в даний час виділяє на цей тип підтримки в цілому 7 мільйонів злотих. Маршал Петро Целбецькі підкреслює, що метою наших зусиль з надання допомоги біженцям є повне соціальне включення-безкоштовне вивчення мови,робота, житло, школи, медичне та соціальне забезпечення.

Наші інформаційно-консультаційні пункти в Бидгощі, Торуні та Влоцлавці, в яких чергують співробітники Уряду Маршальского , а також перекладачі, психологи, представники Воєвудзького  Уряду Праці та Заклад Соціального Страхування, скористалися 1000 осіб. Пункти працюють зі службами воєводи і місцевим самоврядуваанням по всьому регіону, а останнім часом і з Консульством України в Гданську, який організував в них консульські чергування віце-консула Олександра Марцініва (понеділок і вівторок в Бидгощі, в середу в Торуні, сьогодні у Влоцлавці).

Запрошуємо до співпраці волонтерів , готових працювати в одному з таких пунктів. Місцезнаходження та контактна інформація, а також інформація про збір коштів Більше 2 тисяч – стільки ми видали біженцям безкоштовних гарячих страв. Наразі їх видає їдальня Етнографічного музею в Торуні, але незабаром ми відкриємо подібні закусочні в Бидгощі та Влоцлавеку. Попит як і раніше великий.

Наша Е-Школа вдосконалює програму адресовану Українцям. Протягом перших 9 днів роботи вона зафіксувала  45 000 переглядів. Окрім предметної програми, яку ми послідовно розширюємо, та психологічної підтримки, незабаром запропонуємо відкриті вечірні курси польської мови для всіх бажаючих та професійні курси.

Наразі про бажання працевлаштувати українців повідомили 300 компаній. Завдяки цим пропозиціям за короткий час вдалося працевлаштуватися 120 особам. Наразі в наших різних центрах (включаючи санаторії та екологічно-освітні центри) ми надаємо гостям з-за східного кордону 167 місць тимчасового проживання.

Ми прийняли підопічних евакуйованого у зв’язку з бойовими діями будинку престарілих в Хмельницькому на Україні, яких розмістили в будівлі колишньої психіатричної лікарні в Торуні. Це люди, в основному глибоко розумово відсталі, деякі лежать і потребують ентеріальне харчування. Регіональний Центр Соціальної Політики в терміновому порядку організовує тут для них будинок соціальної допомоги за нашим, тобто європейським, терапевтичним стандартом. З самого початку тут працюють волонтери , а також польські лікарі, медсестри і черниці. Шукаємо суб’єктів, готових облаштувати відкритий майданчик для центру.

Ми відправили в Україну дві гуманітарні колони з дарами для мешканців районів-партнерів Хмельницького та Житомира. У зруйновану війною країну ми привезли ліки, перев’язувальні та гігієнічні матеріали, намети, ковдри та спальні мішки, а також електрогенератори.

Маршал Пьотр Цалбецькі повідомив, що для вирішення проблем, викликаних війною в Україні, у тому числі проблеми біженців, ми незабаром виділимо додаткові кошти у розмірі 40 мільйонів злотих. Це будуть кошти Європейського Союзу, в т.ч. REACT-EU. . Завдяки цьому ми запустимо, зокрема особливий шлях співфінансування проектів допомоги, що здійснюються неурядовими організаціями.

Бета Кшемінська
прес-секретар Уряду Маршальського

21 березня 2022 r.
Останнє оновлення: 31 березня 2022 року

Українські біженці в інформаційно-консультативному пункті в Торуні, фото. Анджей Гоінськи /UMWKP.