Aktualności

Kościół św. Mikołaja w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski
Kościół św. Mikołaja w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

Restauracja zabytków: najpierw dachy, teraz freski

Kujawsko-Pomorskie jest województwem, które relatywnie więcej niż inne wydaje na ochronę zabytków – wynika z opublikowanego w ostatnich dniach grudnia 2016 opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, obejmującego lata 2007-2015.

 

Dane wskazują, że poziom finansowania kultury przez polskie samorządy wynosił w tamtym średnio czasie 3,5-3,9 procent wszystkich wydatków budżetowych. Jednocześnie, ponieważ budżety samorządów w tych latach powiększyły się przeciętnie o 5,4 proc., nastąpił realny wzrost samorządowych wydatków na kulturę o 4,9 proc. Średnio jedno województwo przeznaczało na kulturę prawie 84 miliony złotych rocznie.

 

GUS zanalizował też kierunki finansowania kultury przez poszczególne województwa. Okazało się, że nasz region relatywnie więcej niż wszystkie inne województwa – 10,4 proc. wszystkich wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa – przeznacza na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

 

– Od 2009 roku konsekwentnie przeznaczamy na tego rodzaju przedsięwzięcia znaczne kwoty. Co istotne, wsparciem obejmujemy nie tylko znane wszystkim zabytki z najwyższej półki, ale także skromne kościółki w niewielkich wsiach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Przez osiem lat marszałkowskie środki – ponad 60 milionów złotych z budżetu województwa i z naszego RPO poprzedniej i nowej perspektywy – umożliwiły realizację bliski tysiąca tego typu przedsięwzięć, od remontów konserwatorskich po restaurację dzieł sztuki. Początkowo były to przede wszystkim właśnie remonty, teraz częściej celem są prace restauratorskie – na przykład parafie, które wcześniej naprawiały przede wszystkim cieknące dachy na budynkach kościelnych, teraz składają wnioski o pomoc w przeprowadzeniu odnowienia fresków i ołtarzy.

 

Naszą aktywność w tej dziedzinie zauważyła Unia Europejska, która w 2014 roku przyznała naszemu województwu prestiżowe wyróżnienie Europa Nostra. Samorząd województwa, który ochronie zabytków poświęca tak wiele uwagi, przyznaje też najlepszym w tej sferze własne wyróżnienia, Medale Hereditas Saeculorum.   

 

Czytaj też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 stycznia 2017 r.