Aktualności

Konwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Konwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Posiedzenie Konwentu Marszałków

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w odbywającym w Zakopanem trzydniowym posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Wśród tematów znalazły się nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów unijnych perspektywy 2014-2020 i podsumowanie osiemnastu lat samorządu wojewódzkiego w Polsce.

 

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju nowelizacja tak zwanej ustawy wdrożeniowej ma doprowadzić do uproszczenia procedur związanym z aplikowaniem o środki z programów finansowanych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, w tym szesnastu regionalnych programów operacyjnych. Zmiany polegają m. in. na ustanowieniu dbającego o interesy beneficjentów rzecznika funduszy europejskich, możliwości podziałów konkursów o dofinansowanie na rundy, znaczącym zmniejszeniu liczby wiążących beneficjentów dokumentów programowych, rezygnacji z konieczności dostarczenia przez aplikujących dokumentów, które instytucja wdrażająca może uzyskać sama (zaświadczeń z ZUS i urzędów skarbowych, danych z KRS-u, etc.), wprowadzeniu możliwości poprawy wniosku aplikacyjnego i skróceniu terminu weryfikacji i rozpatrzenia protestu (odpowiednio do 14 i 21 dni). Ustawa wejdzie w życie najprawdopodobniej jeszcze w tym półroczu.

 

Posiedzenie Konwentu Marszałków, w którym prezydencję sprawuje obecnie województwo małopolskie, odbyło się w Zakopanem. Marszałkowi Całbeckiego towarzyszyli podczas obrad dyrektorzy departamentów rozwoju regionalnego, wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz spraw społecznych i zdrowia – Rafał Pietrucień, Kamila Radziecka, Łukasz Jaworski i Krystyna Żejmo-Wysocka.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego   

 

18 stycznia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2017 r.

 

Konwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa MałopolskiegoKonwent Marszałków Województw RP w Zakopanem, fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego