Aktualności

fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

17 stycznia w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się pierwsze w 2017 roku spotkanie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Przewodniczący Rady co roku zmieniają się – na przemian są to reprezentanci związków zawodowych oraz pracodawców, a także strony samorządowej i rządowej. Ponieważ w roku ubiegłym pracami Rady kierował Leszek Walczak – przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”, stąd w roku bieżącym przewodniczenie radzie powierzono przedstawicielowi organizacji pracodawców – Romanowi Rogalskiemu, prezesowi Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

 

W programie wtorkowego posiedzenia Rady znalazły się między innymi:

  • informacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sposobie realizacji Ustawy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową;
  • sprawozdanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

 

Gościem pierwszego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego była Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, która w roku 2017 przewodniczy też ogólnopolskiej Radzie Dialogu Społecznego. Zarząd województwa reprezentował na spotkaniu wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Gabinet Marszałka

Urząd Marszałkowski

 

18 stycznia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2017 r.

 

fot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzkifot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzkifot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzkifot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzkifot. Jacek Nowacki/Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki