Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Raport antykryzysowy: będą kolejne granty dla firm

Dedykowane najmniejszym firmom granty do kapitału obrotowego i mikrogranty inwestycyjne to cieszące się dużym zainteresowaniem narzędzia wsparcia gospodarki w ramach naszego  pakietu antykryzysowego. Kujawsko-pomorski wojewódzki pakiet antykryzysowy obejmuje też m.in. dopłaty do pensji personelu instytucji pomocowo-opiekuńczych, zakupy sprzętu i medycznych środków ochrony osobistej dla szpitali oraz mechanizm wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

Wsparcie gospodarki

Granty do kapitału obrotowego to bezzwrotne wsparcie przeznaczone jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały w związku z obecną recesją. Chronimy w ten sposób firmy i miejsca pracy.

Dystrybucję grantów prowadził 30 i 31 lipca Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (KPFP).  Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację w wysokości do 50 tysięcy złotych, pula środków wynosi ponad 47 milionów złotych. Lista beneficjentów powinna zostać ogłoszona w połowie września. 

Nasze przedsiębiorstwa mają też do dyspozycji (udzielane także przez KPFP) pożyczki płynnościowe (m.in. na wynagrodzenia, do 1 mln zł, oprocentowanie od 0 proc., na 6 lat). Od połowy maja, kiedy je uruchomiono, wpłynęło 120 wniosków na łącznie blisko 50 milionów złotych. Podpisano 14 umów z kredytobiorcami na ponad 6,5 miliona złotych łącznie. Fundusz zawarł umowę z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju, na mocy której pula przeznaczona na pożyczki płynnościowe została wzmocniona o 90 milionów złotych.

Od 17 sierpnia można składać wnioski w ogłoszonym przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR) drugim naborze wniosków o cieszące się olbrzymim zainteresowaniem mikrogranty inwestycyjne. Mikrodotacje te (pula 5 milionów złotych) dedykowane są tym razem małym i średnim przedsiębiorstwom, które są producentami produktów i usług ważnych z punktu widzenia ograniczania rozmiarów i skutków epidemii, a także małym sklepom z przeznaczeniem na zakup urządzeń filtrujących powietrze. W pierwszym przypadku dotacja wyniesie 30 tysięcy złotych, w drugim nawet 6 tysięcy złotych (w przypadku minisieci sklepów). Agencja uruchomiła infolinię dla przyszłych beneficjentów.

W ogłoszonym na początku czerwca pierwszym naborze złożono ponad 1000 wniosków na łącznie blisko 40 milionów złotych (w tym 31 wniosków o mikrogranty na urządzenia oczyszczające powietrze). Na portalu TARR została już ogłoszona lista beneficjentów.

Wsparcie sfery usług społecznych

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, któremu powierzyłem pieczę nad całym segmentem społecznym pakietu antykryzysowego, zakończył właśnie dystrybucję 2 milionów masek ochronnych, które trafiły do ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i leczniczo-pielęgnacyjnych w całym regionie.

Segment społeczny pakietu obejmuje też: mechanizm wsparcia przedsiębiorstw społecznych z budżetem 4 mln złotych, który obejmuje też pomoc dla domów pomocy społecznej, zakładów aktywności zawodowej i dziennych ośrodków opieki (więcej); wypłaty dodatkowych wynagrodzeń (1000 złotych brutto przez 3 miesiące) pracownikom domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych w całym regionie (na łączną sumę 3,3 mln złotych otrzymało je już 2,5 tys. osób, wkrótce wypłaty trafią też do opiekunek społecznych w gminach); zakupy testów antycovidowych (w 15 powiatach wykonano 2,7 tys. badań).

Łączna wartość przekazanych dotacji to 23 miliony złotych. Obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania ostatnich umów dotyczących dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników podmiotów świadczących środowiskowe usługi opiekuńcze na zlecenie gmin (chodzi głównie o opiekunki środowiskowe) na łącznie 900 tys. złotych.

Wsparcie dla szpitali

 

W ramach wartego ponad 130 milionów złotych medycznego segment pakietu antykryzysowego ratująca życie aparatura medyczna wysokiej klasy trafiła m.in. do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu (który podczas epidemii funkcjonuje jako jednoimienny szpital zakaźny) oraz szpitali w podwyższonej gotowości: Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, a także Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza i Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie i Szpitala Powiatowego w Chełmży. To m.in. tomograf, karetki transportowe, aparatura analityczna, respiratory, systemy intensywnego nadzoru medycznego, pulsoksymetry i aparatura do wysokoprzepływowej terapii tlenem, urządzenia do bezpiecznej dekontaminacji pomieszczeń (czyli unieszkodliwiania i usuwania drobnoustrojów z powietrza i powierzchni) oraz aparaty do automatycznej resuscytacji krążeniowej i oddechowej.

Elementem pakietu antykryzysowego są też projekty inwestycyjne. Centrum Pulmonologii zainstalowało na oddziale intensywnej terapii nowoczesny system wentylacyjny, a żnińskie Centrum Zdrowia zmodernizowało sieciowe instalacje tlenową, powietrzną i próżniową.

Dedykowane białemu personelowi zorganizowane przez samorząd województwa ośrodki wytchnieniowe udzieliły od początku epidemii ponad 1 300 noclegów, w których skorzystało ponad 500 medyków.

Ochrona rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Toruniu jest zaangażowany w dotyczące ochrony miejsc pracy działania rządowej Tarczy Antykryzysowej (wspierane w naszym regionie finansowo przez samorząd województwa). Stworzono infolinię (tel. 56 66 93 995) i stanowisko do obsługi e-mailowej zapytań związanych z udzielaniem objętej tarczą pomocy (tarcza@wup.toruń.pl ). Od kwietnia pracownicy WUP udzielili ponad 9 tysięcy porad telefonicznych i 1,9 tysiąca e-mailowych. WUP zamieszcza przydatne przedsiębiorcom w kryzysie informacje na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Ponad 2 100 pracodawcom wypłacono już łącznie 221 mln złotych, co oznacza pomoc dla blisko 72 tysięcy zatrudnionych.

WUP koordynuje też elementy Tarczy Antykryzysowej, które powierzono powiatowym urzędom pracy (PUP). PUP-y wypłaciły dotąd 105 tysiącom przedsiębiorców i prowadzącym działalność gospodarczą organizacjom pozarządowym w całym regionie łącznie blisko 600 milionów złotych. Oznacza to m.in. wsparcie dla 42 tysięcy pracowników, 11 tysięcy samozatrudnionych i 108 instytucji trzeciego sektora.

Nasza e-Szkoła

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa przez całe wakacje proponuje wirtualne podróże do interesujących zakątków naszego regionu. Z regularnymi zajęciami wróci po 1 września

Wart 910 milionów złotych nasz pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

30 lipca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2020 r.