Aktualności

Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Podmioty ekonomii społecznej szyją maski i gotują dla DPS-ów

4 miliony złotych to środki marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, które uruchomiliśmy na wsparcie przedsiębiorstw społecznych w ramach mechanizmu, który obejmuje też pomoc dla domów pomocy społecznej, zakładów aktywności zawodowej i dziennych ośrodków opieki.

 

– W sytuacji związanej z epidemią Covid-19 recesji gospodarczej podmioty ekonomii społecznej, z reguły mniej konkurencyjne niż zwyczajne firmy, stają wobec szczególnych trudności. Stąd decyzja o uruchomieniu wsparcia. Wartością dodaną będzie, mam nadzieję, trwała sieć powiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa społeczne zyskają lojalnych odbiorców usług i produktów, a ośrodki wsparcia społecznego solidnych dostawców – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.    

 

Projekt koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS), pieniędzmi dysponują wszystkie cztery ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w Kujawsko-Pomorskiem. Domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej, dzienne ośrodki opieki i inne tego typu placówki opiekuńcze zgłaszają do ROPS swoje potrzeby związane z prowadzeniem działalności w warunkach epidemii. Chodzi na przykład o maski dla personelu lub podopiecznych czy catering dla pracowników, którzy zdecydują się wydłużyć czas pracy lub zamieszkać z podopiecznymi w ośrodku tak długo, jak będzie to konieczne. Teraz wkraczają do akcji ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które znajdują odpowiednią firmę społeczną (lub działającą w podobnej w formule fundację). Taką, która najlepiej wykona to zlecenie. To ośrodek wsparcia płaci za usługę lub produkt takiej firmie, dom pomocy społecznej otrzymuje je bezpłatnie.  

 

Tak było na przykład w przypadku Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo. Zakonnice, które tu pracują, zdecydowały się zamknąć z podopiecznymi w DPS-ie aż nie opadnie fala epidemiczna. W tej sytuacji potrzebny by dowóz posiłków zarówno dla nich, jak i dla przebywających tu czterdziestu wymagających całodobowej opieki osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zajął się tym toruński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej Tłok, który zaproponował realizację tego zlecenia spółce Victus z Łasina w powiecie grudziądzkim i Grudziądzkiemu Centrum Ekonomii Społecznej Pomost z Grudziądza. Rachunki – opiewające na razie, za pół maja i czerwiec, na trochę ponad 8,6 tys. złotych i 6,7 tys. złotych – uregulował Tłok. Świecki DPS otrzymał catering bezpłatnie.

 

Projekt ruszył niedawno (zakładamy, że potrwa co najmniej do końca roku), operacji podobnych do tej opisanej przeprowadzono na razie 25; ich łączna wartość to nieco ponad 60 tysięcy złotych. Wśród zamówień poza cateringiem także szycie masek, kombinezonów i fartuchów ochronnych oraz kołder, poduszek i kompletów pościeli.

 

 

Wart 740 milionów złotych samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 czerwca 2020 r.