Aktualności

Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej odpowiada za dystrybucję 2 mln masek dla instytucji wsparcia społecznego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej odpowiada za dystrybucję 2 mln masek dla instytucji wsparcia społecznego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

2 miliony masek dla instytucji wsparcia społecznego

Do ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych, zakładów opiekuńczo-leczniczych i leczniczo-pielęgnacyjnych, a także komend policji i straży pożarnej w całym regionie trafiają właśnie 2 miliony masek ochronnych zakupionych przez samorząd województwa w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego. Uruchomiliśmy też mechanizm wparcia przedsiębiorstw społecznych.

– Choć fala epidemii powoli opada, nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie wciąż istniejącego zagrożenia. Zasłanianie twarzy i zachowywanie dystansu społecznego to wciąż najlepszy sposób na unikanie przenoszenia infekcji – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Pierwsze maski przekazaliśmy ośrodkom wsparcia społecznego w powiatach aleksandrowskim, lipnowskim, nakielskim, sępoleńskim, inowrocławskim, brodnickim, wąbrzeskim i golubsko-dobrzyńskim. Kolejne są przekazywane sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez poszczególne podmioty.

4 miliony złotych to środki, które uruchomiliśmy na wsparcie przedsiębiorstw społecznych w ramach mechanizmu, który obejmuje też pomoc dla domów pomocy społecznej, zakładów aktywności zawodowej i dziennych ośrodków opieki. Projekt koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, pieniędzmi dysponują wszystkie cztery ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w Kujawsko-Pomorskiem. Domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej, dzienne ośrodki opieki i inne tego typu placówki opiekuńcze zgłaszają ROPS swoje potrzeby związane z prowadzeniem działalności w warunkach epidemii. Chodzi na przykład o maski dla personelu lub podopiecznych czy catering dla pracowników, którzy zdecydują się wydłużyć czas pracy lub zamieszkać z podopiecznymi w ośrodku tak długo, jak będzie to konieczne. Teraz wkraczają do akcji ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które znajdują odpowiednią firmę społeczną. To ośrodek wsparcia płaci za usługę lub produkt takiej firmie, dom pomocy społecznej otrzymuje je bezpłatnie.

ROPS, któremu marszałek województwa powierzył pieczę nad całym segmentem społecznym naszego pakietu antykryzysowego, odpowiada też za: wypłaty dodatkowych wynagrodzeń (1000 złotych brutto przez 3 miesiące) pracownikom domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych w całym regionie (na łączną sumę 2,5 miliona złotych otrzymało je już 2,5 tys. osób); zakupy testów antycovidowych (przebadano 2,3 tys. osób z personelu instytucji wsparcia społecznego, obecnie testy zostały wznowione).

Ta działalność jest doceniana przez tych, do których jest adresowana. – To duże wsparcie dla opiekunek środowiskowych świadczących pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Cieszymy się, że projekt dotyczy właśnie tych pracowników, którzy w obecnej sytuacji epidemicznej doświadczają  szczególnych trudności w wypełnianiu swych obowiązków. W imieniu własnym i pracowników dziękuję – napisała w e-mailu do ROPS dyrektor jednego z gminnych ośrodków pomocy społecznej w zachodniej części województwa.

Wart 910 milionów złotych nasz pakiet antykryzysowy, czyli samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

21 lipca 2020 r.