Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Pakiet antykryzysowy – aktualny raport

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego ogłosiła drugi nabór wniosków o cieszące się olbrzymim zainteresowaniem mikrogranty inwestycyjne dla przedsiębiorców w ramach samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w gospodarce i sferze społecznej. Na nasz pakiet antykryzysowy – ze zwiększonym budżetem, który zamyka się obecnie kwotą 910 milionów złotych – składają się także m.in. dopłaty do pensji personelu instytucji pomocowo-opiekuńczych, zakupy medycznych środków ochrony osobistej i sprzętu dla szpitali, pożyczki obrotowe dla przedsiębiorstw oraz mechanizm wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

 

Budżet naszego pakietu antykryzysowego zamyka się kwotą 910 milionów złotych – poinformował na konferencji prasowej 8 lipca marszałek Piotr Całbecki, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Budżet naszego pakietu antykryzysowego zamyka się kwotą 910 milionów złotych – poinformował na konferencji prasowej 8 lipca marszałek Piotr Całbecki, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Pomoc dla gospodarki

 

Mikrodotacje inwestycyjne (pula 5 milionów złotych) dedykowane są tym razem małym i średnim przedsiębiorstwom, które są producentami produktów i usług ważnych z punktu widzenia ograniczania rozmiarów i skutków epidemii, a także małym sklepom z przeznaczeniem na zakup urządzeń filtrujących powietrze. W pierwszym przypadku dotacja wyniesie 30 tysięcy złotych, w drugim nawet 6 tysięcy złotych (w przypadku minisieci sklepów). Oficjalne ogłoszenie o naborze wniosków w przyszłym tygodniu (15 lipca) na stronie TARR (agencja już uruchomiła infolinię dla przyszłych beneficjentów).

 

W ogłoszonym na początku czerwca pierwszym naborze złożono ponad 1000 wniosków na łącznie blisko 40 milionów złotych (w tym 31 wniosków o mikrogranty na urządzenia oczyszczające powietrze). Ogłoszenie listy beneficjentów, podpisywanie umów i pierwsze przelewy na konta firm w drugiej połowie lipca.

 

Nasi przedsiębiorcy mają też do dyspozycji pożyczki płynnościowe (m.in. na wynagrodzenia, do 1 mln zł, oprocentowanie od 0 proc., na 6 lat). Więcej informacji na stronie Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

 

Wsparcie strefy usług społecznych

 

4 miliony złotych to środki, które uruchomiliśmy na wsparcie przedsiębiorstw społecznych w ramach mechanizmu, który obejmuje też pomoc dla domów pomocy społecznej, zakładów aktywności zawodowej i dziennych ośrodków opieki. W sytuacji związanej z epidemią Covid-19 recesji gospodarczej podmioty ekonomii społecznej, z reguły mniej konkurencyjne niż zwyczajne firmy, stają bowiem wobec szczególnych trudności. Wartością dodaną jest tu przyszła trwała sieć powiązań, dzięki którym przedsiębiorstwa społeczne zyskują lojalnych odbiorców usług i produktów, a ośrodki wsparcia społecznego solidnych dostawców.  

 

Projekt koordynuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, pieniędzmi dysponują wszystkie cztery ośrodki wsparcia ekonomii społecznej w Kujawsko-Pomorskiem. Domy pomocy społecznej, zakłady aktywności zawodowej, dzienne ośrodki opieki i inne tego typu placówki opiekuńcze zgłaszają ROPS swoje potrzeby związane z prowadzeniem działalności w warunkach epidemii. Chodzi na przykład o maski dla personelu lub podopiecznych czy catering dla pracowników, którzy zdecydują się wydłużyć czas pracy lub zamieszkać z podopiecznymi w ośrodku tak długo, jak będzie to konieczne. Teraz wkraczają do akcji ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które znajdują odpowiednią firmę społeczną. To ośrodek wsparcia płaci za usługę lub produkt takiej firmie, dom pomocy społecznej otrzymuje je bezpłatnie. 

 

Dobrym przykładem może tu być Dom Pomocy Społecznej w Świeciu. Pracujące tu siostry ze Zgromadzenie św. Wincentego a Paulo zdecydowały się zamknąć z podopiecznymi w DPS-ie aż nie opadnie ostatecznie fala epidemiczna. W tej sytuacji potrzebny jest dowóz posiłków zarówno dla nich, jak i dla przebywających tu czterdziestu wymagających całodobowej opieki osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zajął się tym toruński ośrodek wsparcia ekonomii społecznej Tłok, który zaproponował realizację tego zlecenia spółce Victus z Łasina w powiecie grudziądzkim i Grudziądzkiemu Centrum Ekonomii Społecznej Pomost z Grudziądza. Rachunki uregulował Tłok. Świecki DPS otrzymał catering bezpłatnie.

 

ROPS, sprawujący pieczę nad całym segmentem społecznym naszego pakietu antykryzysowego, odpowiada też za: wypłaty dodatkowych wynagrodzeń pracownikom domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych w całym regionie (na łączną sumę 2,5 miliona złotych otrzymało je już 2,5 tys. osób); dystrybucję środków ochrony osobistej do instytucji wsparcia społecznego (do DPS-ów w całym województwie trafiają właśnie 2 miliony masek ochronnych); zakupy testów antycovidowych (przebadano 2,3 tys. osób z personelu instytucji wsparcia społecznego, obecnie testy zostały wznowione).      

 

Ta działalność jest doceniana przez tych, do których jest adresowana. – To duże wsparcie dla opiekunek środowiskowych świadczących pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Cieszymy się, że projekt dotyczy właśnie tych pracowników, którzy w obecnej sytuacji epidemicznej doświadczają  szczególnych trudności w wypełnianiu swych obowiązków. W imieniu własnym i pracowników dziękuję – napisała w e-mailu do ROPS dyrektor jednego z gminnych ośrodków pomocy społecznej w zachodniej części województwa. 

 

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

 

Wsparcie dla szpitali

 

Trwają zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, karetek, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych – krok po kroku realizujemy wart ponad 130 milionów złotych medyczny segment pakietu antykryzysowego.

 

Ratująca życie aparatura medyczna wysokiej klasy trafiła m.in. do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu (który podczas epidemii funkcjonuje jako jednoimienny szpital zakaźny) oraz szpitali w podwyższonej gotowości: Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. To m.in. karetki transportowe, respiratory, systemy intensywnego nadzoru medycznego, pulsoksymetry i aparatura do wysokoprzepływowej terapii tlenem, urządzenia do bezpiecznej dekontaminacji pomieszczeń (czyli unieszkodliwiania i usuwania drobnoustrojów z powietrza i powierzchni).

 

Dedykowane białemu personelowi zorganizowane przez samorząd województwa ośrodki wytchnieniowe udzieliły od początku epidemii 950 noclegów, w których skorzystało blisko 400 medyków.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

 

 Ochrona rynku pracy

 

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Toruniu jest zaangażowany w dotyczące ochrony miejsc pracy działania rządowej Tarczy Antykryzysowej (wspierane w naszym regionie finansowo przez samorząd województwa). W WUP stworzono czterostanowiskową infolinię (tel. 56 66 93 995) i dwuosobowe stanowisko do obsługi e-mailowej zapytań związanych z udzielaniem objętej tarczą pomocy (tarcza@wup.toruń.pl ). Pracownicy WUP udzielili już blisko 7 tysięcy porad telefonicznych i 1,7 tysiąca e-mailowych. WUP zamieszcza przydatne przedsiębiorcom w kryzysie informacje na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

 

Wnioski przedsiębiorców rozpatruje na bieżąco 30 pracowników. Dotąd wpłynęło blisko 3,5 tysiąca wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń na łącznie pół miliarda złotych; 1 724  pracodawcom wypłacono łącznie blisko 180 milionów złotych, co pozwoliło objąć wsparciem 60 tysięcy pracowników.

 

Powiatowe urzędy pracy wypłaciły 90 tysiącom przedsiębiorców i prowadzącym działalność gospodarczą organizacjom pozarządowym w całym regionie łącznie blisko pół miliarda złotych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i bieżących kosztów funkcjonowania (wsparcie objęło blisko 33 tys. pracowników przedsiębiorstw i ponad 7,5 tys. samozatrudnionych oraz ponad 364 pracowników organizacji pozarządowych), a także w charakterze pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (79 tys. mikroprzedsiębiorstw, łączne wsparcie 400 milionów złotych). WUP koordynuje te działania.

 

Nasza e-Szkoła

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

14 tygodni zajęć, 35 nauczycieli, 850 lekcji, 2,5 miliona wyświetleń (średnio 3 tys. na lekcję),    40 tysięcy reakcji i komentarzy, ciepłe przyjęcie uczniów i środowiska nauczycielskiego – tak można podsumować inicjatywę, której celem od początku było wsparcie dydaktyczne młodzieży i rodziców w sytuacji zawieszenia na długie tygodnie zwykłej nauki w szkołach.

 

Na sukces złożyły się przemyślana koncepcja, sprawna organizacja oraz solidna praca i profesjonalizm prowadzących zajęcia, a także osób odpowiedzialnych za transmisję i rejestrację lekcji. Z zadania znakomicie wywiązało się Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, na wysokości zadania stanął zespół doskonale czujących wymagania takiego przekazu techników z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio. Cieszę się, że nasza e-Szkoła nie zamyka się na wakacje.

 

Wart 910 milionów złotych samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce finansowany jest w decydującej mierze ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

8 lipca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2020 r.