Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Wspieramy niepubliczne ośrodki adopcyjne

Samorząd województwa, kwotą dwóch milionów stu pięćdziesięciu tysięcy złotych, wsparł dwie organizacje z regionu zajmujące się realizacją działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej. Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu dla NGO-sów na realizację zadań publicznych.

 

Niepubliczne ośrodki adopcyjne to ważny segment instytucji pomocy społecznej. Pomagają wielu rodzinom w przejściu niełatwej drogi do rodzicielstwa, otaczają opieką kobiety i dziewczęta oczekujące dziecka potrzebujące wsparcia, wspomagają rodziny w ich wychowawczych zadaniach. Otrzymane wsparcie pozwoli tym instytucjom na sprawną realizację ich odpowiedzialnych zadań – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Wsparcie samorządu województwa na realizację wieloletniego zadania przez okres pięciu lat (do roku 2024), otrzymały Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu oraz Caritas Diecezji Bydgoskiej, który prowadzi ośrodek adopcyjny w Bydgoszczy. Są to jedyne niepubliczne ośrodki adopcyjne w regionie. Do zadań placówek należy m.in. diagnoza, szkolenie i kwalifikacja kandydatów o przysposobienia oraz właściwy dobór rodzin dla dzieci potrzebujących adopcji. Rodziny biologiczne i adopcyjne mogą liczyć w ośrodku konsultacje i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Tego typu wesparcie jest udzielane również rodzinom rozważającym zgodę na adopcję dziecka. Instytucje współpracują z domami dziecka, szpitalami, domami samotnej matki, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, sądami, innymi ośrodkami adopcyjnymi. Dzięki temu wspierają również kobiety i młode dziewczyny w ciąży, potrzebujące pomocy.

 

Lista wszystkich projektów z podziałem dofinansowania na lata

 

Oprócz nich jedyną w regionie publiczną instytucją uprawnioną do przeprowadzania procedur adopcyjnych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu. Jego oddziały znajdują się w Bydgoszczy, Włocławku i Jaksicach (powiat inowrocławski).

 

Urząd Marszałkowski wsparł realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W puli środków, które trafią do NGO na te działania jest blisko 8 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 26 konkursów. W ich ramach wsparcie samorządu województwa  trafiło między innymi do 70 klubów i stowarzyszeń sportowych z regionu na organizację szkoleń sportowych – więcej tutaj.

 

 Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 8 lipca 2020 r.