Aktualności

Wojewódzki Szpital Dziecięcy, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Wojewódzki Szpital Dziecięcy, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Publiczne lecznictwo: ręka na pulsie, stała modernizacja

Ważnym priorytetem zarządu województwa pozostają placówki publicznego lecznictwa, w tym przede wszystkim szpitale. Marszałek Piotr Całbecki konsekwentnie podkreśla, że musimy kontynuować nasz wielki wojewódzki program modernizacji lecznic. Najbliższe plany obejmują m.in. budowę ośrodka diagnostyki narządowej w bydgoskim Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, dokończenie inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu oraz rozbudowę i modernizację kompleksu regionalnego Centrum Onkologii.

 

– W medycynie nie ma zakończonych projektów. Szpitale, zwłaszcza te najważniejsze w regionie, muszą być stale modernizowane, co oznacza zakupy sprzętu i aparatury medycznej najnowszej generacji, a także rozbudowę szpitalnych kompleksów. Musimy też pamiętać o segmencie ambulatoryjnym. W związku z rozwojem technologii medycznych z jednej i zmianami w modelach prowadzenia terapii z drugiej strony także ta część lecznictwa wymaga inwestycji  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Dziecięcy i Centrum Onkologii

 

Przygotowania do budowy ośrodka diagnostyki narządowej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego są już zapięte na ostatni guzik, całość dokumentacji projektowej jest gotowa. Inwestycja obejmuje powstanie w kompleksie szpitalnym trzykondygnacyjnego nowego budynku, w którym zostaną ulokowane wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do wielonarządowej diagnostyki obrazowej dwie pracownie rezonansowe i pracownia endoskopowa oraz przeniesiona z istniejącego budynku pracowania USG. Źródłem finansowania będą kredyt preferencyjny z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i nasz program regionalny nowej perspektywy Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.  Rozpoczęcie robót budowlanych najprawdopodobniej w 3-4 kwartale tego roku.

 

Ośrodek wzmocni zaplecze diagnostyczne lecznicy. Zobacz Wśród najlepszych szpitali w kraju

 

Połączona z rozbudową modernizacja czeka też marszałkowskie Centrum Onkologii, od lat, podobnie jak Szpital Dziecięcy, jedną z najlepszych lecznic w kraju. Powstaną m.in. nowe przestrzenie dla ambulatorium chemioterapii i pracowni cytostatycznej oraz onkologicznego oddziału klinicznego, w planach też rozbudowa bloku operacyjnego oraz przebudowa zakładu patomorfologii i centralnej sterylizatorni. Projekt wykonawczy w opracowaniu.

 

Centrum Onkologii, które praktycznie co roku wzbogaca się o nową specjalistyczną aparaturę, jest jednym z najlepszych przykładów naszego podejścia do publicznego lecznictwa. Od 2022 roku w placówce wykonuje się operacje urologiczne z użyciem robota chirurgicznego, w ubiegłym roku zakupiła najnowszej generacji aparaturę do radioterapii nowotworów – medyczny akcelerator liniowy zintegrowany z urządzeniem wykorzystującym rezonans magnetyczny do obrazowania poddawanych naświetlaniu zmian nowotworowych. Trwają też przygotowania do stworzenia funkcjonującego w oparciu o najnowocześniejszą obecnie na świecie amerykańską technologię Centrum Terapii Wychwytu Neutronów Borowych. Nowatorska, nowa w polskich warunkach terapia borowo-neutronowa jest rodzajem radioterapii, której przewaga nad innymi technikami polega na jeszcze znaczniejszym ograniczeniu negatywnych skutków w tkankach zdrowych.

 

Zobacz:

 

Bielany i Centrum Pulmonologii

 

Budowa nowego głównego budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego będzie drugim etapem i dokończeniem budowy nowego miasteczka medycznego na toruńskich Bielanach, naszej sztandarowej inwestycji medycznej ostatnich lat. W projektowanym obiekcie, nowoczesnym i spełniającym europejskie standardy funkcjonalności dla tego typu miejsc, zostaną ulokowane m.in. oddział kliniczny położnictwa i ginekologii (z dedykowaną izbą przyjęć, blokiem porodowym i blokiem operacyjnym) oraz oddział noworodkowy i bank mleka; klinika kardiochirurgii z blokiem operacyjnym i oddziałem łóżkowym oraz oddziałem ECMO (pozaustrojowego utlenowania krwi); oddział teleradioterapii; zakład diagnostyki laboratoryjnej; ośrodek badawczo-wdrożeniowy; kuchnia szpitalna i restauracja. Powierzchnia: 30 tysięcy metrów kwadratowych. Trwają prace nad projektem budowlanym.

 

Zobacz Lecznica na Bielanach – będzie nowy budynek główny

 

Bydgoskie Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii będzie miało nowy budynek dla oddziału leczenia gruźlicy – z dwoma oddziałami łóżkowymi (34-łóżkowym diagnostycznym i leczniczym dziennym), zakładem patomorfologii i laboratorium mikrobiologicznym. Trwają prace nad projektem wykonawczym.

 

Nowoczesna psychiatria

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu przygotowuje się do kolejnych kroków, które pozwolą placówce na wdrożenie nowoczesnych standardów terapeutycznych. Po remoncie adaptacyjnym oraz rozbudowie czterech istniejących pawilonów powstaną tu oddziały opieki środowiskowej i dziennej opieki psychiatrycznej. W planie inwestycyjnym znalazło się także utworzenie zaplecza dla terapii ogrodnictwem (hortiterapii) – w nowym, wykonanym w technologii pasywnej parterowym budynku znajdą się m.in. ogród zimowy i pracownie plastyczne, a wokół niego ogród warzywny i rabaty kwiatowe. Dokumentacja projektowa już gotowa.

 

Ten sam cel, dostępna nowoczesna opieka psychiatryczna – z akcentem na psychiatrię środowiskową i deinstytucjonalizację – przyświeca też koncepcji utworzenia na bazie Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy placówki dysponującej dziennym oddziałem psychiatrycznym (dla 20 chorych) i zespołem leczenia środowiskowego, nowocześnie wyposażoną pracownią diagnostyki neuropsychiatrycznej i zespołem poradni. Postawiony w tym celu nowy obiekt będzie miał pięć konsygnacji. Dokumentacja projektowa została już przygotowana.

 

Dokończenie inwestycji we Włocławku i w bydgoskim Zakaźnym

 

Jednocześnie trwają dwie rozpoczęte wcześniej inwestycje – rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego im. Popiełuszki we Włocławku i budowa nowego budynku techniczno-administracyjno-szkoleniowego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy.

 

We Włocławku jeszcze w listopadzie 2023 zakończyła się pierwsza faza budowy nowego budynku głównego. Przyszłe serce szpitala – pięciokondygnacyjny gmach zwieńczony platformą z lądowiskiem dla śmigłowców medycznych, który pomieści m.in. wszystkie oddziały zabiegowe i zintegrowany blok operacyjny oraz oddział ratunkowy i oddział intensywnej terapii – jest obecnie w stanie surowym otwartym. Inwestor, którym w imieniu samorządu województwa są Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, rozpisał przetarg, który wyłoni wykonawcę drugiej fazy przedsięwzięcia, obejmującej roboty wykończeniowe i instalacyjne, w tym montaż wymagającego wbudowania wyposażenia medycznego. Otwarcie ofert w marcu.

 

Budowa i zakupy sprzętu będą kosztowały łącznie 170 mln złotych.

 

Wyburzenie i odtworzenie niewielkiego pawilonu w kompleksie Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego, mieszczącego m.in. pomieszczenia magazynowe szpitalnej apteki, pomieszczenia administracyjne i magazyny firmy sprzątającej – jest jednym z ostatnich akordów modernizacji placówki. Założono nadbudowę jednej kondygnacji i poszerzenie funkcjonalności budynku – znajdą tu również miejsce m.in. sala konferencyjna i sala wykładowa dla studentów. Całość będzie kosztować 21 mln złotych. Zakończenie prac budowlanych do końca roku.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 lutego 2024 r.