Wywiad tygodnia

Edward Hartwich fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP
Edward Hartwich fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Wśród najlepszych szpitali w kraju

Rozmowa z Edwardem Hartwichem, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy

 

Na czym polega specyfika leczenia i opieki nad małymi pacjentami?

 

W placówkach pediatrycznych w proces terapeutyczny zaangażowanych jest więcej osób. Mamy pacjenta – dziecko, którego zdrowie i potrzeby znajdują się w centrum naszych działań. Ale są też rodzice, opiekunowie, którzy są partnerami w tym procesie. Mają swoje pytania, emocje związane z chorobą – i te różne racje i potrzeby personel musi mieć na uwadze na każdym etapie leczenia. Dobro dziecka, skuteczna terapia wymagają współpracy, wzajemnego zrozumienia i zaufania wszystkich zaangażowanych osób. Ważna jest więc umiejętność budowania pozytywnej relacji nie tylko z pacjentem, ale też z jego otoczeniem.

 

Co należy zrobić, aby pobyt w szpitalu nie okazał się dla dzieci nazbyt przykrym wspomnieniem?

 

Jako szpital pediatryczny przywiązujemy szczególną wagę do elementów, które wykraczają poza ściśle medyczny aspekt naszej działalności, a wpływają na samopoczucie najmłodszych. Są to warunki lokalowe, zapewnienie miejsc do nauki, zabawy, do aktywności społecznych, zajęć organizowanych przez pedagogów szkolnych, a także spotkań z wolontariuszami, którzy starają się uatrakcyjnić pobyt dziecka w szpitalu. Dokładamy starań, by dzieci czuły się u nas możliwie jak najlepiej. Obserwujemy jak pozytywnie reagują na wieść o wizycie gościa w oddziale i odliczają czas do spotkania, zapominając przez chwilę, że czeka je zabieg czy badanie.

 

Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

 

W ostatnim rankingu dziennika „Rzeczpospolita” szpital zajął pierwsze miejsce w kategorii lecznic z kontraktem z NFZ o wartości od 100 do 199 mln zł.

 

Największą satysfakcję daje nam rozwiązanie problemu zdrowotnego pacjenta. Oczywiście rankingi, oceniające całościowo działalność placówki czy jakiś jej wybrany aspekt, również są bardzo ważne, ponieważ potwierdzają zasadność i celowość obranych kierunków rozwoju. Potwierdzają również jakość zarządzania procesami, a także zasadność stosowanych standardów i procedur. W przypadku wspomnianego rankingu, badającego finanse publicznych szpitali, na wysokie miejsce w dużym stopniu mają wpływ takie czynniki jak liczba pacjentów, liczba udzielonych świadczeń, stopień zaawansowania wykonanych procedur.

 

Czym dla pana i całego personelu jest to wyróżnienie?

 

Cieszy nas zaufanie pacjentów i ich rodziców, którzy wybierają nasz szpital jako miejsce leczenia. Dla pracowników szpitala jest to w pełni zasłużone dostrzeżenie i uznanie intensywnej i potrzebnej pracy, jaką na co dzień wykonują. Patrząc natomiast z perspektywy pacjenta, dodatni wynik finansowy placówki przekłada się na dalszą poprawę jakości udzielanych świadczeń. Jako szpital możemy sobie pozwolić na przeznaczenie większej części środków własnych na wymianę sprzętu czy zakup nowoczesnej aparatury, która trafia do pracowni diagnostycznych oraz na sale operacyjne.

 

Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

 

Szpital notuje sukcesy również na polu medycznym. W grudniu ubiegłego roku wasi lekarze przeprowadzili nowatorską operację wszczepienia implantu słuchowego. Na czym polegała jej wyjątkowość?

 

Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej jest ważnym krajowym ośrodkiem leczenia niedosłuchu, jednym z lepiej wyposażonych i legitymizującym się dużym doświadczeniem w leczeniu zaburzeń słuchu różnymi technikami operacyjnymi. Zabieg przeprowadzony 12 grudnia 2023 roku polegał na wszczepieniu pięcioletniemu pacjentowi piezoelektrycznego implantu słuchowego na przewodnictwo kostne. Nasz ośrodek jako pierwszy w Polsce i w tej części Europy wykorzystał wspomniane rozwiązanie do leczenia niedosłuchu u tak młodego pacjenta. U tego chłopca zaburzenia słuchu wynikały z budowy ucha. Dzięki wszczepionemu urządzeniu będzie miał możliwość słyszenia za pośrednictwem przewodnictwa kostnego. Przetwornik, poprzez drgania przekazywane bezpośrednio do kości, daje lepszą możliwość słyszenia niż dotychczas dostępne urządzenia. Takie rozwiązanie pozwala na przekazanie dźwięku z otoczenia z pominięciem brakujących struktur ucha. Oczywiście to, czy dane rozwiązanie leczenia niedosłuchu będzie możliwe do zastosowania u danego pacjenta zależy od wielu czynników – stopnia ubytku słuchu, rodzaju wady, budowy struktur narządu słuchu. Oddział na bieżąco konsultuje i kwalifikuje pacjentów do tego typu operacji.

 

Jakie placówka ma plany na najbliższy rok?

 

Ważnym dla nas zadaniem w najbliższym czasie jest przygotowanie szpitala do realizacji nowej inwestycji – budowy i wyposażenia Ośrodka Diagnostyki Narządowej. Dokumentacja jest gotowa, mamy wszystkie uzgodnienia i jesteśmy gotowi do budowy. Będzie to nowy, dodatkowy budynek, w którym zostaną umieszczone nowoczesne pracownie diagnostyczne, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do wielonarządowej diagnostyki obrazowej. Powstanie w nim pracownia rezonansu magnetycznego, wyposażona w dwa wysokiej rozdzielczości aparaty. Sprzęt pozwoli znacznie lepiej badać m.in. aktywności poszczególnych obszarów mózgu czy serca. Możliwość zastąpienia jednym badaniem aktualnie wykonywanych dwóch lub trzech badań pozwoli przyspieszyć diagnostykę i ograniczyć liczbę znieczuleń ogólnych u małych dzieci.

 

Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

 

Co jeszcze znajdzie się w nowym budynku?

 

Do nowego budynku zostanie przeniesiona także pracownia endoskopowa. W związku z tą inwestycją w naszym szpitalu znajdzie się miejsce także dla nowej kadry medycznej – lekarzy radiologów, gastroenterologów, pielęgniarzy i pielęgniarek, techników, specjalizujących się w obsłudze aparatów endoskopowych i nowoczesnych aparatów. Ośrodek wzmocni zaplecze diagnostyczne szpitala. Liczymy, że inwestycja zostanie sprawnie zrealizowana. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury zminimalizujemy negatywne doznania związane z procedurą badania.

 

26 stycznia 2024 r.