Aktualności

Fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Jeszcze nowocześniejsza radioterapia w Centrum Onkologii

Bydgoskie Centrum Onkologii kupuje najnowszej generacji aparaturę do radioterapii nowotworów, pozwalającą na niezwykle precyzyjne podawanie wiązki promieniowania i wydatne skrócenie czasu naświetlań. To pierwsze takie urządzenie w kraju i jedno z pierwszych w Europie. 27 kwietnia w CO, w obecności wicemarszałka województwa Zbigniewa Ostrowskiego, podpisano umowę z dostawcą, polską spółką globalnej firmy Elekta.

 

Chodzi o nowoczesny medyczny akcelerator liniowy zintegrowany z urządzeniem wykorzystującym rezonans magnetyczny do obrazowania poddawanych naświetlaniu zmian nowotworowych (Linac-MR). – Ta technologia ma tę przewagę nad tą stosowaną powszechnie, wykorzystującą tomografię komputerową, że [rezonans] różnicuje tkanki również pod względem czynnościowym. Tkanka nowotworowa pod względem budowy nie różni się zasadniczo od zdrowych tkanek miękkich, natomiast często wykazuje odmienne cechy fizjologiczne. Zastosowanie techniki rezonansowej pozwoli jeszcze dokładniej zogniskować strumień promieniowania terapeutycznego w guzie, nawet wówczas, gdy będzie on zmieniał swój kształt oraz pozycję. Zawężenie obszaru napromieniania wyłącznie do guza umożliwi w uzasadnionych przypadkach podanie jednorazowo znacznie wyższej dawki promieniowania, co przełoży się na zauważalne skrócenie łącznego czasu radioterapii – wyjaśnia dr Janusz Winiecki, szef Zakładu Fizyki Medycznej CO.

 

Umowę w sprawie zakupu podpisali dyrektor CO prof. Janusz Kowalewski i reprezentujący Elektę dyrektor Tomasz Iwanicki. Koszt aparatury to 40 milionów złotych. Zostanie zainstalowana w listopadzie i po niezbędnych testach będzie stosowana w leczeniu pacjentów ośrodka.

 

Bydgoskie marszałkowskie Centrum Onkologii jest jednym z najlepszych szpitali w kraju, stale modernizowanym i korzystającym z najnowocześniejszych technik leczenia, diagnostyki i rehabilitacji; posiada też dobrze funkcjonujący segment profilaktyczny. Od października 2022 w placówce wykonuje się operacje urologiczne z użyciem robota chirurgicznego.

 

Zobacz:

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

27 kwietnia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2023 r.

 

Podpisanie umowy dotyczącej zakupu akceleratora do radioterapii dla CO, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy dotyczącej zakupu akceleratora do radioterapii dla CO, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy dotyczącej zakupu akceleratora do radioterapii dla CO, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy dotyczącej zakupu akceleratora do radioterapii dla CO, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP